Blog

Mrkva, oriešky, teológia

Mrkva, oriešky, teológia

Prelom augusta a septembra patrí už tradične Letnej škole kurzu Teológia pre mladých. Jedno obhliadnutie na posledné, májové stretnutie vám ponúkame už teraz.

Tretí májový víkend sa mladí zo všetkých kútov Slovenska opäť stretli v Badíne na ďalšom z víkendov Teológie pre mladých. Čakal ich nabitý víkend plný prednášok, rozhovorov a stretnutí.

Prváci sa tentokrát venovali kresťanskej antropológii, pričom srdcom víkendu bola teológia tela. Tému im predstavil hosť František Bartek. Veľkým obohatením bolo, že s nami ostal po zvyšok víkendu, a tak sa diskusie premiestnili z prednáškových miestností ku káve, koláčom, orieškom, či už asi najtradičnejšiemu občerstveniu našich víkendov – mrkve.

Druháci sa prehĺbili v spirituálnej teológii, ktorou ich sprevádzala sr. Gabika Baňasová FMA. Hĺbky a šírky spirituality popretkávala aktivitami, ktoré skúsenosti veľkých svätcov spájali s našimi každodennými životmi. Nechýbali ani odľahčené chvíle, ako úvodný kahoot-kvíz.

Osobitne vzácnym hosťom tohto víkendu bol otec provinciál, don Peter Timko SDB, pre ktorého je oblasť spirituality srdcovou témou. Sobotný podvečer tak strávili druháci v živej diskusii s otcom provinciálom o rôznych otázkach duchovného života.

Obe témy tohoto víkendu spájali predturíčne dni, v ktorých sa víkend odohrával. Sobotný večer sa teda niesol v duchu vigílie Zoslania Ducha Svätého. Eucharistická adorácia, modlitby, liturgické čítania a komentáre, všetko sprevádzané hudbou a spevmi v atmosfére očakávania zoslania Ducha Svätého.

Nedeľné doobedie bolo už tradične venované samoštúdiu textov k témam. Posilnení a obohatení sme sa vrátili domov a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie na letnej škole v auguste.

Napísala účastníčka Johanna