Blog

Misia je možná – Tymian 2020

Misia je možná – Tymian 2020

V dňoch 13. až 19. júla 2020 sa 140 miništrantov z celého Slovenska zúčastnilo 23. ročníka miništrantského tábora Tymian. Tohto roku sa uskutočnil v Hronci a niesol sa v duchu hesla „Mision is possibile – Misia je možná“.

Na otázku: „O čo presne išlo?,“ odpovedal jeden z organizátorov Juraj Polčic ASC takto: „Mojžiš za pomoci Pána oslobodil Izraelitov a previedol ich do Zasľúbenej zeme… Na niečo podobné by sa mohli odvážiť aj miništranti a s Božou pomocou previesť seba i svojich kamarátov bližšie k Pánovi, k miništrovaniu, do neba – Zasľúbenej zeme. Ako na to? Tomu sa tu učili…“

Ďalší člen organizačného tímu don Tomáš Danko sa k priebehu tábora vyjadril: „Veľmi si cením, že sa tábora zúčastnili kňazi, saleziáni i bohoslovci. Priemerný vek účastníkov tábora bol 15 rokov a veľká časť účastníkov bola na tábore už viac krát. To svedčí o kvalite programu a že aj ten minulý chlapcov zaujal… Z priebehu tábora mám veľmi dobrý dojem. A viete, ako zvláštne a zároveň krásne v dnešnej dobe znie, keď vám chlapec povie: Poď sa pomodliť korunku Božieho milosrdenstva…“

Na tábore nechýbala každodenná svätá omša, duchovná obnova ani katechézy a miništrantské „workšopy“. Okrem toho aktivity hýrili rôznymi hrami, tvorivými dielňami, športovými hrami a súťažami. K nezabudnuteľným zážitkom patrila nočná krížová cesta, počas ktorej chlapci niesli vyrobenú archu zmluvy.

Najbližšia celoslovenská miništrantská akcia bude prvú septembrovú sobotu – 5. 9. Bodka za prázdninami sa uskutoční vo Vajnoroch, pri blahoslavenom Titusovi Zemanovi. Nuž a budúci Tymian sa zrealizuje opäť cez letné prázdniny. Bude na Škutovkách pri Ružomberku a už teraz sa mnohí mladí na podujatie „predobjednali“.

Spoločenstvo Tymian prosí o modlitby, aby naši miništranti duchovne rástli a s radosťou slúžili Bohu i ľuďom.

Informoval: Jozef Luscoň SDB