Blog

Minulý víkend sa konal ďalší kurz Teológie pre mladých.

Minulý víkend sa konal ďalší kurz Teológie pre mladých.

Prváci sa tentokrát venovali Najsvätejšej Trojici a Kristológii. Účastníci mohli nadobudnúť nový pohľad na Tajomstvo Najsvätejšej Trojice vďaka pohľadu cirkevných otcov, koncilov, vďaka kontemplácii ikon či Tanca trojičného sebadarovania od Ch. Lubich.

“Na teológii si cením, že niektoré veci už nemôžem po kurze vnímať rovnako.

Napríklad také „obyčajné“ prežehnanie má pre mňa zrazu celkom iný rozmer, pretože si viac uvedomujem Boha ako spoločenstvo troch osôb, do ktorého som pozvaný a do ktorého vstupujem.” (účastník Marko)

Druháci sa pustili do kontroverznej morálnej teológie. Očakávania mnohých, že sa po skončení stanú expertmi na jednotlivé morálne otázky, sa nenaplnili. O to viac nadobudli presvedčenie o potrebe Kristovho pohľadu a individuálneho rozlišovania.

„Morálny kázus: “Zhrešil! Všetko pokazil! Späť sa už vrátiť nedá! Vylúčený! Navždy! Bohom zavrhnutý!” Bohom, alebo len mnou?

Otec povedal svojim sluhom: “Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy!” (Lk 15, 22)
Milosrdenstvo mení všetko!“ (účastník Peter)

Okrem štúdia sme mali aj bohatý duchovný program v podobe Veľkého kanónu sv. Andreja Krétskeho či krstu novorodenca našich účastníkov. 

„Nakoľko sme sa na víkendovke zúčastnili celá rodina (aj s malou dvojmesačnou dcérkou), bolo pre mňa veľmi ťažké sa sústrediť. No napriek tomu ma aj z prednášok o trojici, sv. spovedi či samoštúdia zaujal pohľad na Boha Otca a dával som si to do súvislosti so svojím otcovstvom. Odchádzam okrem iného najmä s týmito dvomi otázkami v hlave: Aký je môj pohľad na Boha Otca? Akým chcem byť otcom?“ (účastník Štefan)


Víkend opäť zbehol veľmi rýchlo a my dúfame, že to, čo bolo vďaka našim lektorom zasiate, ostane v nás naďalej rásť.

Napísala účastníčka Natália