Blog

Miništrantská bodka za prázdninami 2023

Miništrantská bodka za prázdninami 2023

Domka _ Združenie saleziánskej mládeže, Saleziáni, Farský úrad Vajnory a spoločenstvo Tymian pozývajú miništrantov na 5. ročník Miništrantskej bodky za prázdninami.

Uskutoční sa 02. septembra v rodisku bl. mučeníka za povolania dona Titusa Zemana. Registrácia začína o 09:30 hod. pred kostolom vo Vajnoroch.


Tohtoročné podujatie sa bude niesť v duchu hesla: Učiteľ, kde bývaš? – Rabbuni, kde bývaš? V duchovnom programe sa predstaví najkrajší človek i Boh zároveň – Ježiš Kristus. Uskutoční sa to aj prezentáciou novej knihy pre miništrantov s názvom Poď aj ty! Zároveň bude možnosť pristúpiť k svätej spovedi a vrcholom podujatia bude svätá omša.
Poobede príde na rad tradičné športovo-súťažno-zábavné popoludnie v štýle Miništrantská Guinessova kniha rekordov.

Kontaktná osoba: don Jozef Luscoň. Email: lusko@sdb.sk, spol.tymian@gmail.com.

Informoval Jozef Luscoň SDB