Blog

Miništranti odišli o trochu viac vidiaci

Miništranti odišli o trochu viac vidiaci

Náš tradičný Miništrantský pobytový tábor Tymian sa teší veľkej obľube u chlapcov z celého Slovenska. Aj tento rok sa od 17. do 23. 07. 2023 v RZ Škutovky pri Liptovskej Osade. Stodvadsať miništrantov zo Slovenska i z Ukrajiny si prehĺbilo poznanie Pána Ježiša, nakoľko hlavná téma bola Učiteľ, kde bývaš?

Jeden zo spoluorganizátorov Rastislav Haľko sa k podujatiu vyjadril: „Program bol zostavený tak, aby popri duchovných témach ako sú katechézky, duchovná obnova, sväté omše, možnosť svätej spovede, putovanie na Horu Premenenia – Rakytov, nechýbali ani rýdzo miništrantské témy ako miništrantské tvorivé dielne, či miništrantské workšopy… A toto všetko bolo vhodne premiešané s divadlom, hudbou, športom, turnajmi, plavárňou a množstvom iných aktivít.“

Tábor, ktorý sa koná pod záštitou Domky pomáhajú organizovať Saleziáni, Spoločenstvo Tymian. Vedúci už teraz pozývajú mladých na Bodku za prázdninami, ktorá sa uskutoční 02. 09. 2023 vo Vajnoroch.

Informoval don Jozef Luscoň