Blog

Milí dobrovoľníci, ďakujeme!

Milí dobrovoľníci, ďakujeme!

O dobrovoľníkoch, ktorí chodia pravidelne slúžiť deťom a mladým do Gabčíkova, možno povedať veľa dobrého. Sú obetaví, zapálení, plní optimizmu, radosti, nových nápadov a najmä sú zodpovední a láskaví.

Koordinátori sa preto zhodli, že stojí za to ponúknuť im ako vďaku víkendovú chatu, kde okrem zhodnotenia služby počas školského roka a plánovania ďalších aktivít strávia aj kvalitný čas oddychu, hier, turistiky, výborného jedla no najmä utužia spoločenstvo a posilnia priateľské vzťahy.


Chatovačka sa uskutočnila v krásnom prostredí Terchovej. Okrem toho, že počasie prialo všetkým vonkajším aktivitám, dobrovoľníci si našli čas aj na debatky o doterajšej službe o tom ako sa im zdá, že sa zmenila situácia detí a mladých, ktorým sa venujeme a či aj ich prístup sa počas roka menil a čo najviac sa im osvedčilo pri ich službe. Otvorená debata, príležitosť na spätnú väzbu a podnetné nápady aj do ďalšieho obdobia sú veľmi cennými momentmi chatovačky. Nepodvolili sa však len práci a užívali si krásu Jánošíkových dier, všetky terchovské monumenty a samozrejme zasúťažili si v bedmintone, vo volejbale, v kvíze či v spoločenských hrách ako sú aktivity či pre mnohých zaujímavej novinke – Výbušných koťátkach.


Naši dobrovoľníci sú angažovaní mladí ľudia, ktorí sú často zapojení vo viacerých aktivitách v stredisku či aktívne využívajú svoj voľný čas, preto sa nám nepodarilo byť na chate v plnej zostave. Počas svätých omší a modlitieb sme však mysleli na všetkých dobrovoľníkov, ich drahých aj na všetkych našich dobrodincov, vďaka ktorým tento projekt stále napreduje, rastie a napĺňa nie len nás zapojených, ale aj naše decká, ktoré nám prirástli k srdcu a aj naše okolie.