Blog

Leto s DOMKOU 2023

Leto s DOMKOU 2023

Máme za sebou júl a s ním i polovicu letných prázdnin. Naše strediská „praskajú vo švíkoch“ a Domka – sekretariát nezaostáva.

Vyvrcholením celoročných aktivít našich stredísk sú letné prázdniny, na ktoré sa animátori aj deti každoročne veľmi tešia. Počas prázdnin prebiehajú pobytové tábory, prímestské tábory, chatovačky, stanovačky, výlety zvlášť pre dievčatá, zvlášť pre chlapcov. Pre mladších či starších.

Rovnako to funguje aj na sekretariáte Domky. Pod jej hlavičkou sa organizujú už druhý rok 4 turnusy prímestských táborov pre deti z Ukrajiny, žijúce v Gabčíkove. Aktuálne máme za sebou už prvé dva. Veľká vďaka patrí našim animátorom, dobrovoľníkom a to i z našich partnerských saleziánskych organizácii o. z. SAVIO a VIDES SLOVAKIA. Naša vďaka patrí aj našim partnerom z organizácie JUGEND EINE WELT.

Jugend eine Welt

K tradičným letným podujatiam Domky – sekretariátu tiež patrí školenie animátorov juniorov – Základný animátorský kurz. Tridsaťpäť mladých z celého Slovenska tak pribudlo medzi akreditovaných MŠVVaŠ SR.

Popri duchovných témach ako sú katechézky, duchovná obnova, sväté omše, možnosť svätej spovede, putovanie na Horu Premenenia – Rakytov, nechýbali ani rýdzo miništrantské témy ako miništrantské tvorivé dielne, či miništrantské workšopy. A toto všetko bolo vhodne premiešané s divadlom, hudbou, športom, turnajmi, plavárňou a množstvom iných aktivít. Tak popísali organizátori ďalší ročník miništrantského tábora Tymian, ktorý sa každoročne taktiež koná prostredníctvom Domky – sekretariátu.

V auguste sa tešíme na 18ty ročník výtvarného tábora Saleziánsky plenér, Letnú školu kurzu Teológia pre mladých a ďalšie dva turnusy prímestských táborov pre Ukrajincov. Okrem toho aktuálne prebiehajú Svetové dni mládeže v Portugalsku, kde sa nachádzajú stovky mladých zo Slovenska v sprievode aj nášho predsedu don Jána Holubčíka.