Blog

Leto 2020 v saleziánskom oratku v Novej Dubnici

Leto 2020 v saleziánskom oratku v Novej Dubnici

Aj tento mimoriadny „koronový“ rok sme počas leta v novodubnickom saleziánskom oratóriu – mládežníckom stredisku, pripravili pre deti a mládež tradičné podujatia. V súlade s obmedzeniami sme dokázali zrealizovať tábory pre deti, dva turnusy duchovných cvičení a aj animátorský výlet do Vysokých Tatier.

Letný zážitkový mládežnícky tábor
Začali sme už tradične zážitkovým mládežníckym táborom v Belušských Slatinách, kde sme strávili nezabudnuteľný týždeň spolu s Mojžišom. Vyskúšali sme si postaviť mesto, prežiť piesočnú búrku, stali sme sa otrokmi, Izraelitmi i Egypťanmi, prežili sme 12 egyptských rán, absolvovali náročný pochod, pri ktorom poniektorí skoro „dušu vypľuli“. Vyrobili sme si zlaté teľa, zmerali si sily počas „Jayizat misr alkubraa“ (Veľká cena Egypta) tak, ako to zažil kedysi Izraelský národ. Okrem sme nezabudli ani na duchovnú časť programu akou boli sväté omše, ranné a večerné modlitby, duchovná obnova s možnosť rozhovoru či spovede. Počas tábora mnohí prekonali osobné hranice a zdolali množstvo výziev, či už telesne, duševne alebo dokonca aj duchovne. Prežili sme tak krásny týždeň a na konci ostali zážitky a spomienky, na ktoré si budeme pamätať ešte veľmi dlho.

Duchovné cvičenia pre mladších animátorov
Skupina mladších animátorov sa odobrala do krásneho prostredia severnej časti Bielych Karpát, kde zažili svoje prvé duchovné cvičenia v Pastoračnom centre sv. Vendelína v Zubáku. Zamyslenia, ticho, uvažovanie v krásnej prírode, osobná i spoločná modlitba, zhodnotenie uplynulého obdobia, zdieľanie osobných skúseností a zážitkov, vytvorenie si plánu na ďalší rok či  životného projektu, je veľmi účinnou spiritoterapiou. Pomáha človeku zorientovať sa v množstve podnetov každodenného života, aby s posilneným duchom zvládal výzvy napríklad aj v oblasti animátorstva.

Prímestský tábor
Na konci prázdnin prežilo 120 detí nádherný príbeh Levieho kráľa. 35 animátorov pripravilo pre deti ďalší nezabudnuteľný týždeň, počas ktorého vytvárali nové priateľstvá, či upevňovali tie staré. Krátke divadielka, súťaže, aktivity, tvorivé dielne, mestská hra, celodenný výlet v okolitých lesoch s časťami náučného chodníka pri Ľuborči, zamyslenia, modlitby, sv. omša. Toto všetko pomáhalo deťom, aby spolu so Simbom a jeho kamarátmi pamätali na to, kto sú. Celý tábor vyvrcholil v piatok, keď po záverečnej sv. omši nasledovala párty spolu s rodičmi, až do neskorého večera.

Duchovné cvičenia pre starších animátorov
V úvode septembra sa aj najstarší animátori, poväčšine vysokoškoláci, utiahli do už spomínaného krásneho Zubáku na ich každoročné duchovné cvičenia. Tentoraz okrem iného uvažovali na tému „láska“. Vychádzajúc z biblických textov knihy Pieseň piesní a prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom, konkrétne o slávnom Hymne na lásku. Aj pre nich to bol pekný čas na načerpanie duchovnej energie do nového školského roku.

Animátorský výlet
Animátorský výlet v Kvetnici odštartoval v piatok večer. Turistika začínala na druhý deň z Popradského Plesa. Cieľ bol jasný. Pre väčšinu to boli Rysy (2 503 m n.m.), najväčšia klasika Vysokých Tatier. Ostatní, ktorí si netrúfali ísť až na Rysy, sa na rázcestí nad Žabím potokom odpojili a vybrali sa na Hincove Plesá (Veľké H. P., 1 946 m n. m.). Všetci nakoniec úspešne dosiahli svoj cieľ, obdivovali nádhery našich veľhôr a úspešne sa vrátili späť na chatu. Po príchode sme sa za zážitky, pekne počasie, i za to, že sa nám nič nestalo poďakovali pri svätej omši. Potom nás už čakal guláš od šéfkuchára Fera a po spoločnej večeri sme si ešte užili zábavný program. Na druhý deň ráno bolo treba trochu zregenerovať sily. A kde inde by sa to dalo lepšie ako v aquaparku? A tak sme po raňajkách a omši navštívili aj AquaCity v Poprade. Dostatočne sme sa vybláznili v bazénoch, na tobogánoch, no najviac asi pri vodnej gymnastike.

Sme vďační Bohu za nádherne strávené leto a úvodný mesiac nového školského roku. Naše poďakovanie patrí všetkým animátorom – dobrovoľníkom, ktorí viaceré z týchto aktivít pod vedením saleziánov pripravili a uskutočnili. Tieto podujatia sa mohli uskutočniť aj vďaka  finančnej podpore mesta Nová Dubnica a dotácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Text: A. Čierna, M. Michalenko SDB
Foto: D. Slotík, M. Vančo, A. Černáková