Blog

Kurz Teológia pre mladých sa opäť naplno rozbehol

Kurz Teológia pre mladých sa opäť naplno rozbehol

Po uvoľnení opatrení sa mladí nadšenci teológie opäť stretli v Badíne. Na víkendové stretnutie čakali prváci aj druháci celý rok. Po dlhšej pauze bolo náročné nabehnúť na intenzívny program. Napriek tomu to bol čas naplnený modlitbou, poznávaním, diskusiami a spoločenstvom. Mladí ostali nabudení na štúdium a prehlbovanie svojej viery. Zišlo sa ich takmer štyridsať.

Pri poslednom e-maile ohľadom kurzu Teológia pre mladých som si pomyslela, že veď o týždeň, dva znova napíšu, že kurz sa prekladá. Avšak neskutočné sa stalo skutočným a my sme sa predsa len po vyše roku a pol od prihlásenia dostali na víkendovku.

Dlhé čakanie spôsobené opatreniami počas pandémie, neodradilo 23 nových účastníkov stretnúť sa v peknom prostredí bývalého semináru v Badíne. Prvý večer sme začali spoločným zoznámením sa aj pomocou „pikošiek“, ktoré sme o sebe pred víkendom napísali.

Na saleziánoch don Pavlovi Grachovi a Vladovi Peregrimovi (pozn. 1. roč.), ktorí prednášali väčšinu sobotného času bolo vidieť zápal pre dané témy už hneď po úvodných pár slovách. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého o základoch teológie, viery, zjaveniach, o knihách Sv. Písma. Nemyslím, že som niekedy predtým mohla počuť niekoho rozprávať o daných témach s takým nadšením. Prednášky boli z môjho pohľadu úplne ideálne prerušované časom venovaným kávičkám, sladkému a slanému pohosteniu a iným radostiam, počas ktorých sme sa mohli okrem iného viac porozprávať a lepšie spoznať.

Na saleziánskej akcii ale samozrejme nesmel chýbať priestor na oddych, šport, spoločenské hry, ktorého bolo tiež dosť, či už po večeroch alebo počas iných prestávok. Až to človeka prinúti zamyslieť sa, ako sme to za ten víkend stihli. Nedeľa sa zase niesla v duchu voľnejšieho času, ktorý sme mohli využiť buď na rozjímanie o knihe Exodus ale aj na prehĺbenie myšlienok z predošlého dňa.

„Na tomto víkende ma najviac prekvapuje, koľko sa dá stihnúť za menej ako 48 hodín. Keď už bolo možné stretnutie zorganizovať, vedel som, že môžem očakávať kvalitné a zaujímavé prednášky, diskusiu, vynikajúci kolektív, športové popoludnie, večer spoločenských hier a rozhovorov, spoločnú modlitbu i priestor pre stíšenia sa, rozjímanie, či študovanie textov.“ (účastník Rudo)

„Po “zmrazenom ročníku” som sa na teológiu tešila. V niečom som bola aj rada, že sa nám takto kurz predĺžil na tri roky. Mňa osobne oslovil Petrovský a Mariánsky princíp Cirkvi – štruktúra pevných stien a cit, nekonečnosť lásky pod ich ochranou, ich súhra a vzájomná potreba.“ (účastníčka Monika)

„Som nadšená z toho, že aj po dlhšej pauze máme možnosť sa znova stretnúť a pokračovať v štúdiu teológie. Téma víkendu bola pre mňa veľmi zaujímavá, aj kvôli tomu, že sme ako ročník spolu veľa diskutovali a prinášali rôzne pohľady na tému Cirkvi.“ (účastníčka Janka)

Všetkým organizátorom patrí veľká vďaka za veľmi príjemne a zmysluplne strávený víkend. Témy, ktorými sme boli obohatení tento víkend, ale určite budú ešte potrebovať viac času na zamyslenie sa a ďalšie čítanie. A práve na to máme priestor v najbližších týždňoch kým sa opäť stretneme v máji, na čo sa už všetci určite tešíme.

Napísali účastníčky: Petra Alaxinová a Katka Rendošová

Teológia pre mladých

Program prebieha v dvojročnom cykle, počas ktorého účastníci spoznávajú základné témy kresťanskej teológie. Počas celého kurzu sú účastníci ubytovaní v dome Xavér v Badíne. Okrem blokov prednášok je vytvorený čas na individuálnu, ale aj spoločnú modlitbu v krásnej kaplnke zasvätenej sv. Františkovi Xaverskému. Večery a voľné chvíle sú priestorom na vytváranie spoločenstva. Veľkou výhodou je, že prváci aj druháci môžu tráviť čas spolu, debatovať, hrať sa. K dispozícii sú spoločenských hry, telocvičňa a pestrý výber spoločných aktivít.