Blog

Kurz 7 návykov pokračuje

Kurz 7 návykov pokračuje

Účastníci kurzu 7 návykov sa po 3 týždňoch opäť stretli na Donovaloch, aby počas 2 dní (10.  – 11. 02. 2023 ) načerpali nové poznatky.

Tento víkend bol v znamení opakovania, zdieľania a rekapitulácie osvojených prvých troch návykov. Účastníci mali už v piatok možnosť podeliť sa o ich úspechy, ale aj neúspechy a ťažkosti, ktoré im priniesli posledné týždne.

“Počuť zážitky a vidieť jedinečnosť v prístupe každého jedného bolo pre mňa nesmierne vzácne a inšpiratívne,” zhodnotila jedna z účastníčok.

Jedno z presvedčení autora koncepcie – Stephen Covey je, že práve učením druhých si ešte hlbšie osvojujeme jednotlivé návyky a postupy. Práve prezentovanie naučených poznatkov si mali možnosť zúčastnení vyskúšať na vlastnej koži. Príležitosť bola aj na zhodnotenie si svojho týždňa, prehodnotenie, ktoré z činností patria medzi dôležité, a ktoré možno iba medzi urgentné a nedôležité.

Veľkou pomôckou pri plánovaní a rozlišovaní priorít je tzv. pyramída produktivity. Jej podstata spočíva v tom, aby sme mali najprv definované naše osobné poslanie (kam smerujeme), potom si vieme stanoviť dlhodobé ciele, ktoré sú v súlade s poslaním a následne si vieme efektívne plánovať jednotlivé týždne a dni.

V závere mali účastníci možnosť zamyslieť sa aj nad svojimi hodnotami, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú ich osobné poslanie a životné roly.

“Kadiaľ sa mám vydať?”

“To záleží na tom, kam chceš prísť,” povedal kocúr.

“Je mi to dosť jedno…,” povedala Alica.

“Potom je jedno, kadiaľ pôjdeš,” povedal kocúr.

(Z knihy Alica v krajine zázrakov)

Napísala účastníčka: Zuzka