Blog

Kurz 7 NÁVYKOV opäť privítal záujemcov o osobnostný rozvoj

Kurz 7 NÁVYKOV opäť privítal záujemcov o osobnostný rozvoj

Počas víkendu 20. 01. – 22. 01. 2023 sa v nádhernom prostredí na Donovaloch uskutočnila prvá časť kurzu
7 návykov osobnostného a komunitného rozvoja.

Kurz je postavený na princípoch knihy 7 návykov vysoko efektívnych ľudí (Stephen Covey), avšak je obohatený o kresťanský pohľad a snaží sa obsah knihy pretaviť aj do života kresťana. Počas prvého víkendu sme sa zamerali na prvé 3 zo 7 návykov. Uvedomili sme si, že to, ako žijeme náš život je výsledkom našich volieb a nik iný za nich nemôže prebrať zodpovednosť a iniciatívu, len my sami. Snažili sme sa rozpoznať svoje životné poslanie, aby sme vedeli, ktorým smerom kráčať vo svojom živote, ako sa rozhodovať a mať jasnú odpoveď na otázku, prečo robíme konkrétne veci alebo voľby.

A keď už vieme, že musíme byť proaktívny a kráčať správnym smerom k naplneniu svojho poslania, chceme uprednostňovať aktivity, stretnutia a ľudí, ktorí nás privedú bližšie k vytúženému cieľu. Preto sme si predstavili viacero techník a tipov, ako venovať svoju energiu a čas skutočne dôležitým veciam a ako produkovať skvelé výsledky takým spôsobom, aby sme skvelé výsledky vedeli produkovať aj v budúcnosti. Tieto 3 návyky nás vedú cestou osobného víťazstva k nezávislosti.

Kurz bol nabitý kvalitným obsahom, užitočnými radami do praktického života a množstvom inšpiratívnych myšlienok. Účastníkmi boli ľudia v rôznych životných situáciách, od študentov, dospelých, rodičov či pracujúcich v najrozličnejších povolaniach. Napriek tomu sme počas víkendu vytvorili pekné spoločenstvo a priestor na zdieľanie, riešenie problémov, výmenu skúseností či vzájomné povzbudenie. Táto rozmanitosť svedčí len o tom, ako všestranne užitočný kurz 7 návykov je a dokáže pomôcť v rôznych životných situáciách. Veľkým prínosom pre nás boli aj naši lektori, ktorí
viedli pracovné bloky maximálne profesionálne, s perfektnou spoluprácou a vľúdnym prístupom k nám všetkým.

Podľa slov účastníkov bol tento víkend pre nich obohatením v kariérnom aj osobnom živote, a jeho úroveň hodnotili ešte lepšie, ako mnohé školenia, ktoré absolvovali v práci a pod. Iní si cenili spoločenstvo, ktoré tu našli a možnosť zdieľania a počúvania sa. Skrátka, tento víkend bol obohatením pre nás všetkých. Jediným rozptýlením bol čerstvo napadnutý sneh, ale koniec koncov nám toto prostredie ešte viac pomohlo odpútať sa od svojich bežných životov a sústrediť sa plne na prácu na svojom osobnostnom a komunitnom živote.

Napísala: Natália, účastníčka kurzu