Blog

Kázeň očami kňaza. 3 kňazi poodhalia zákulisie kázania.

Kázeň očami kňaza. 3 kňazi poodhalia zákulisie kázania.

Často medzi sebou diskutujeme o homíliách. Nešetríme kritikou, ale ani uznaním.

Ako sa na kázeň pozerajú samotní kňazi? Výpomocný duchovný Benjamín Kosnáč, kapucín Martin Borkovský a verbista Igor Kráľ odpovedia aj na tieto otázky:

Čo robiť, keď nás kázeň nudí?

Chcú kňazi počuť spätnú väzbu na svoju kázeň?

Prihovára sa nám cez kázeň Duch Svätý?

Pozrite si najnovšiu časť relácie Viera do vrecka.

Viac videí nájdete na youtubovom kanáli saleziáni.sk.