Blog

Filipovi sa splnil sen

Filipovi sa splnil sen

„Myslím že ako každý, aj ja som mal vždy sen, aby moje diela v podobe fotografií boli niekde vystavené pre verejnosť,“ hovorí Filip Balvan, ktorému sa jeho sen podarilo splniť aj vďaka súťaži pri príležitosti 200. výročia Don Boscovho sna z deviatich rokov, ktorú usporiadalo múzeum Casa Don Bosco na saleziánskom Valdoccu v Turíne.

„Keď sa vrátime úplne na začiatok tohto príbehu, bol som oslovený, či sa chcem zapojiť do tejto foto súťaže. Hoci mi na začiatku chýbali nápady, skvelá ponuka prišla na celoslovenskej akcii Saleziánske miništrantské stretnutie (SMS), kde chlapci z celého Slovenska vo viacerých momentoch priam dokonale vystihovali a žili myšlienku don Boscovho sna a saleziánskej charizmy, čo bola téma súťaže a čo som sa snažil zachytiť aj pomocou svojho fotoaparátu.“ Spomedzi všetkých fotiek z akcie si Filip nakoniec vybral 3, ku ktorým napísal krátke eseje vystihujúce ich myšlienku a poslal ich do súťaže.

„Veľmi ma potešilo, keď som sa dozvedel že spomedzi množstva fotografií, ktoré boli do súťaže zaslané z celého sveta, boli medzi 15 víťaznými aj všetky 3 moje a tak sa stali súčasťou pripravovanej výstavy k už spomínanému 200. výročiu don Boscovho sna z deviatich rokov. Moje fotky nie len že boli vybraté na túto výstavu, ale dostali sme tiež ponuku zúčastniť sa jej otvorenia.“ Keďže takú udalosť si nechce nik nechať ujsť, Filip sa spolu s dvomi zástupcami Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka v Žiline (kde sa konalo SMS) vydali na otvorenie výstavy v múzeu Casa Don Bosca v Turíne. Otvorenie výstavy sa konalo 22.5.2024 večer aj za účasti kardinála a súčasne hlavného predstaveného saleziánov don Ángela Fernandéza Artimeho.

„Keď už človek ide do Turína, nedá mu nepreskúmať miesta, kde Don Bosco býval, či kde založil svoje prvé oficiálne oratko a v podstate začal aj formáciu svojej  kongregácie,“ hovorí Filip, keď s radosťou spomína na zážitky z tejto pre neho ale i pre našu školu veľkej udalosti. Naša skupinka mala výborného sprievodcu saleziána don Janka Juru, ktorý nám veľmi odborne priblížil históriu a miesta saleziánskeho diela v Turíne. Členka našej skupinky Miška Štubňová dopĺňala zase tento výklad mnohými príbehmi zo života don Bosca, mami Margity, či don Boscových chlapcov.

Výstava (aj Filipových fotiek) je verejne prístupná v už spomínanom múzeu až do novembra 2024. Aj toto môže byť dôkazom toho, že sny sa môžu stať skutočnosťou podobne ako to bolo u Don Bosca.

Ján Murín