ZÁKLADNÝ ANIMÁTORSKÝ KURZ (ZAK) 2023

ZÁKLADNÝ ANIMÁTORSKÝ KURZ (ZAK) 2023

22. mája 2023

Pre mladých od 14 rokov, ktorí sa chcú stať animátormi, je vytvorený Základný animátorský kurz, ktorý rozvíja primárne vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre saleziánskeho animátora. ZAK je 5-dňový intenzívny kurz akreditovaný MŠVVaŠ SR.

 

Kedy: 09. – 13. júla 2023

Kde: Žilina, Stredná odborná škola sv. Jozefa

Prihlásenie: prihlášku je potrebné vyplniť a odoslať najneskôr do 18. júna 2023.
Kapacita školenia je obmedzená, v prípade väčšieho záujmu budú školitelia spomedzi záujemcov vyberať. Za stredisko vieme zobrať 3-4 ľudí. Ostatní budú zaradení ako náhradníci.

Pre koho: pre chlapcov a dievčatá od 14 do 18 rokov (skúsenosť s animátorstvom nie je požadovaná)

Účastnícky poplatok: 125€.

Údaje k platbe prevodom:
č. účtu: IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757
variabilný symbol: 202309
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka

Deadline na uhradenie účastníckeho poplatku je do 20. júna 2023.

Veríme mladým a tiež veríme, že peniaze nemôžu byť prekážkou nášho rastu. Poskytujeme potrebnú podporu tam, kde to dáva zmysel.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, absolvent kurzu môže získať akreditovaný certifikát s pečiatkou MŠVVaŠ SR.

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na martina.s@domka.sk