ZÁKLADNÝ ANIMÁTORSKÝ KURZ (ZAK) 2022

ZÁKLADNÝ ANIMÁTORSKÝ KURZ (ZAK) 2022

26. mája 2022

Pre mladých od 14 rokov, ktorí sa chcú stať animátormi, je vytvorený Základný animátorský kurz rozvíjajúci primárne vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre saleziánskeho animátora. ZAK je 4-dňový intenzívny kurz akreditovaný MŠVVaŠ SR.

Ideou kurzu je téma horolezectva čomu autori prispôsobujú aj mnohé aktivity. Nechýba priestor pre vzájomné podelenie, prežitie silných duchovných momentov či zážitok spolupráce saleziánskej rodiny.

Kurz je predovšetkým určený mladým zo saleziánskych stredísk (SDB aj NON SDB).

KEDY? 23. – 26. 07. 2022

KDE? Pruské

PRE KOHO?  od 14 rokov

CENA? 60€ – člen Domky (70€ nečlen Domky)
Overiť členstvo v Domke na rok 2022 je možné u správcu systému Tee-pee v tvojom stredisku Domky. Evidovať svoje členstvo je možné u predsedu strediska.

V prípade možností a záujmu podporiť vzdelávanie v Domke je možné uhradiť 90€ (plnú sumu za kurz).

PRIHLÁŠKA? potrebné vyplniť formulár a odoslať najneskôr do 05. júla 2022

ÚDAJE K PLATBE PREVODOM:
Č. účtu: IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757
Variabilný symbol: 202208
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka

Deadline na uhradenie účastníckeho poplatku: do 10. júla 2022.
Viac informácii o ZAK-u nájdete TU.
Skúsenosť s animátorstvom nie je podmienkou.

V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na: martina.s@domka.sk

Kapacita školenia je obmedzená, v prípade väčšieho záujmu budú školitelia spomedzi záujemcov vyberať.

 

PLAGÁT NA TLAČ