Základný animátorský kurz (ZAK) 2021

Základný animátorský kurz (ZAK) 2021

20. mája 2021

Kedy a kde:
18. – 22. júla 2021; Pruské

Pre koho:
ZAK je určený predovšetkým pre chlapcov a dievčatá od 14 do 18 rokov (skúsenosť s animátorstvom nie je požadovaná).

Prihlásenie: najneskôr do 05. júla 2021 prostredníctvom formulára

Cena:
Pre členov Domky 60€ (pre nečlenov 70€).

V prípade možností a záujmu podporiť vzdelávanie v Domke je možné uhradiť 90€, plnú sumu za kurz.

Informácie k platbe:
IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757
Variabilný symbol: 202106
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka

Kapacita školenia je obmedzená, v prípade väčšieho záujmu budú školitelia spomedzi záujemcov vyberať.

Kontaktná osoba: Martina Škutová martina.s@domka.sk

Upozorňujeme záujemcov, že organizátori neustále sledujú pokyny Ústredného krízového štábu SR a podľa toho budú aj konať a prispôsobovať program i priebeh podujatia.

Potvrdenia potrebné pri prihlásení na ZAK. (ešte budeme aktualizovať)

Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR. 

Plagát