ZAHRANIČNÝ ANIMÁTOR NA TVOJOM TÁBORE

ZAHRANIČNÝ ANIMÁTOR NA TVOJOM TÁBORE

15. januára 2024

Rok 2024 štartujeme so skvelou zahraničnou ponukou!

Pozývame strediská na Slovensku do možnosti prijatia zahraničného animátora na letnom tábore! Konkrétne sa jedná o dvojicu/trojicu animátorov z Malty, ktorí sa veľmi radi zapoja do niektorého z našich letných táborov.
Je to skvelá príležitosť ukázať svetu, ako fungujeme, aké hodnoty žijeme a zároveň sa od nich niečo naučiť a vytvoriť nové kamarátstva.
Pre strediská, ktoré sa chcú zapojiť je dôležité napísať na zahranicie@domka.sk s informáciou o termíne tábora a vekovej kategórii účastníkov najneskôr do 31. 1. 2024