ZAHRANIČNÉ PONUKY JESEŇ 2022

ZAHRANIČNÉ PONUKY JESEŇ 2022

30. augusta 2022

Domka – Združenie saleziánskej mládeže, je členom Saleziánskeho mládežníckeho hnutia (SYM) a organizácie Don Bosco Youth-Net, ktorá združuje saleziánske mládežnícke organizácie v Európe. Aj vďaka nim vieme každoročne ponúknuť našim mladým možnosť vycestovať do zahraničia a nadobudnúť nové skúsenosti. Animátorské či cestovateľské – aké je to byť „sám“ v cudzine, dohovoriť sa cudzím jazykom, … a mnohé iné.

Na jeseň 2022 pre vás máme:

1. Možnosť dlhodobého dobrovoľníctva v Slovinsku

Saleziáni zo Slovinska pozývajú mladých ľudí zažiť, ako to chodí v ich stredisku v Celje. Jedná sa o dlhodobé dobrovoľníctvo na 6 až 12 mesiacov, pričom ide o zapájanie sa do bežných aktivít a do chodu strediska, pomoc s aktivitami, prípadne zrealizovanie svojich vlastných nápadov.

Požadovaný vek: 18 – 25 rokov.

Nástup: začiatok októbra

Záujemci sa môžu hlásiť na zahranicie@domka.sk.

PLAGÁT

 

Na akúkoľvek otázku týkajúcu sa zahraničných ponúk vám radi odpovieme mailom zahranicie@domka.sk.