ZAHRANIČNÉ PONUKY 2022

ZAHRANIČNÉ PONUKY 2022

10. mája 2022

Domka – Združenie saleziánskej mládeže, je členom Saleziánskeho mládežníckeho hnutia (SYM) a organizácie Don Bosco Youth-Net, ktorá združuje saleziánske mládežnícke organizácie v Európe. Aj vďaka nim vieme každoročne ponúknuť našim mladým možnosť vycestovať do zahraničia a nadobudnúť nové skúsenosti. Animátorské či cestovateľské – aké je to byť “sám” v cudzine, dohovoriť sa cudzím jazykom, … a mnohé iné.

Tento rok pre vás máme tieto možnosti:

Voices of Youth v Budapešti; 19. – 25. 06. 2022

Voices of Youth sa uskutoční 19. – 25. 06. 2022 v Európskom centre mládeže v Budapešti (EYCB) a je zameraný na podporu ľudských práv, ako v online tak aj v offline svete. Cieľom kurzu je rozšíriť aktivitu dobrovoľníkov v oblasti reprezentácie a ľudských práv, poskytnúť účastníkom rôzne know-how metódy, rozvinúť kompetencie účastníkov v oblasti podpory ľudských práv, a alebo vytváranie kampaní na internete.

Profil účastníka:

 • 18 – 30 rokov
 • znalosť angličtiny
 • aktivita v Domke
 • skúsenosti v európskych/medzinárodných aktivitách
 • záujem o tému podpory ľudských práv a reprezentácie
 • šíriť svoje skúsenosti aj po kurze v rámci Domky/DBYN

Za kurz sa platí účastnícky poplatok 50€, cestovné náklady budú hradené z projektu DBYN. Ak si to niekto nemôže dovoliť, nech požiada o príspevok svoje stredisko alebo sekretariát.

Deadline na prihlásenie: 13. 05. 2022 zaslaním životopisu a motivačného listu v angličtine na email: zahranicie@domka.sk

Viac informácii o tomto podujatí v angličtine vám zašleme obratom po kontaktovaní nás na: zahranicie@domka.sk, riaditelka@domka.sk

 

Medzinárodná Škola pre animátorov v Žiline; 10. – 16. 07. 2022

25 saleziánskych mladých z celej Európy sa stretne v Žiline v dňoch 10. – 16. 07. 2022.  Počas týždňa ich bude sprevádzať medzinárodný lektorský tím, naučia sa základy animátorskej práce so skupinou, zistia ako funguje neformálne vzdelanie a svoje nové poznatky si vyskúšajú aj v praxi.

Profil účastníka:

 • 16 – 25 rokov
 • znalosť angličtiny
 • aktivita v Domke
 • záujem byť animátorom/kou
 • šíriť svoje skúsenosti aj po kurze v rámci Domky/DBYN

Za kurz sa platí účastnícky poplatok 50€, cestovné náklady budú hradené z projektu DBYN. Ak si to niekto nemôže dovoliť, nech požiada o príspevok svoje stredisko alebo sekretariát.

Deadline na prihlásenie: 31. 05. 2022 zaslaním životopisu a motivačného listu v angličtine na email: zahranicie@domka.sk

 

Confronto Taliansko; 09. – 16. 08. 2022

 1. Hľadáme logistu do organizačného tímu medzinárodnej akcie Confronto, ktorá sa uskutoční  – 16. 08. 2022. Prihlásiť sa môžete zaslaním životopisu a motivačného listu v angličtine na email: zahranicie@domka.sk do 15. 05. 2022 s predmetom: LOGISTA CONFRONTO.

Podmienky sú:

 • min. 20 rokov
 • plynulá taliančina, prípadne angličtina
 • nadšenie a líderské schopnosti a skúsenosť s vedením stretiek/skupín mladých

Domka sekretariát hradí polovicu nákladov (cestu a časť účastníckeho poplatku), animátor-logista si hradí sumu za pobyt 200€. Financie nech ale nie sú prekážkou, daj nám vedieť, že chceš ísť, aj ak ti peniaze chýbajú.

 1. Posielame 7 mladých zo Slovenska ako účastníkov na akciu Confronto. Téma tohto medzinárodného stretnutia saleziánskych mladých je Samaritánka – sociálna náuka a cesta cirkvi. Podujatie sa uskutoční na Colle don Bosco. Podmienkou je angličtina na komunikačnej úrovni.

Prihlásiť sa môžete zaslaním životopisu, motivačného listu v angličtine a odporúčania slovenského saleziána/saleziánky/saleziánskeho spolupracovníka/spolupracovníčky na email: zahranicie@domka.sk

do 31. 05. 2022 s predmetom: CHCEM IST NA CONFRONTO.

Odhadovaná cena za pobyt je 200€, cestu a časť účastníckeho príspevku hradí sekretariát. Financie nech ale nie sú prekážkou, daj nám vedieť, že chceš ísť, aj ak ti peniaze chýbajú.

 

Výmena animátorov BELGICKO; 15. – 30. 07. 2022

Ak chceš zažiť ako sa robia tábory v Belgicku, pošli nám tvoj životopis a motivačný list v AJ na email zahranicie@domka.sk .

Účastnícky poplatok je 60€, zvyšok je hradený z organizácie DBYN, ktorej je Domka členom.

Deadline na slovenské prihlásenie: 25. 05. 2022, následne zahraničná komisia vyberie uchádzačov a tí sa musia ešte prihlásiť do 31. 05. 2022 cez belgický formulár.

Viac informácii nájdete TU.

 

Výmena animátorov NEMECKO; 22. – 26. 08. a 05. – 09. 09. 2022

Ak chceš zažiť ako sa robia tábory v Nemecku, pošli nám tvoj životopis a motivačný list v AJ alebo NJ na email zahranicie@domka.sk .

Účastník si hradí cestu sám, zvyšok je hradený z organizácie DBYN, ktorej je Domka členom.

Deadline na slovenské prihlásenie: 25. 05. 2022, následne zahraničná komisia vyberie uchádzačov a tí sa musia ešte prihlásiť do 31. 05. 2022 cez belgický formulár.

Viac informácii nájdete TU.

 

Saleziánsky anglický tábor ČESKO, Praha; 25. 07. – 07. 08. 2022 

Medzinárodný tábor pre českú mládež od 15. – 18. rokov. Animátorov preto hľadáme starších a schopných komunikovať v angličtine. Animátor platí účastnícky poplatok 50€, zvyšok hradí Domka – sekretariát.

Deadline na slovenské prihlásenie: 31. 05. 2022 – treba zaslať životopis a motivačný list v angličtine na zahranicie@domka.sk.

Viac informácii nájdete TU.

 

Dobrovoľník v saleziánskom sociálnom centre – OOSTENDE Belgicko; 01. – 30. 07. 2022

Hľadá sa dobrovoľník vo veku 18 – 30 rokov so sociálnym cítením a vynikajúcimi komunikačnými zručnosťami. Ide o dobrovoľníctvo v saleziánskom centre v časti, kde bývajú utečenci. Častokrát ide o streetwork prácu a spoluprácu v miestnom tíme dobrovoľníkov.

Deadline na slovenské prihlásenie: 25. 05. 2022, následne zahraničná komisia vyberie uchádzačov a tí sa musia ešte prihlásiť do 31. 05. 2022 cez belgický formulár.

Účastnícky poplatok je 100 eur. Zvyšok sa hradí z Erasmus projektu.

Viac informácii TU.

 

Na akúkoľvek otázku týkajúcu sa zahraničných ponúk vám radi odpovieme mailom zahranicie@domka.sk.