Tréning facilitácie – vedenia stretnutí

Tréning facilitácie – vedenia stretnutí

26. októbra 2020

Kedy: 13. – 14. 11. 2020 cez ZOOM a 19. – 20. 03. 2021 v Bratislave

Typ: Tréning facilitácie, vedenia stretnutí je školenie, ktoré ponúka praktické zručnosti využiteľné pri vedení stretnutí a porád malých i väčších skupín, tak aby boli zmysluplné a smerovali k dohode. 

Naučíš sa:

  • dizajnovať program
  • viesť priebeh stretnutia
  • zvládnuť náročné situácie
  • smerovať skupinu k dohode

Miesto konania: online a osobne v Bratislave (podľa situácie)

Vek: 20 a viac 

Cena: 79€

Prihlásenie: do 05. 11. 2020  online formulár
O zaradení do kurzu budeme účastníkov informovať do 09. 11. 2020.

Podmienky účasti:

  • preferovaný vek, nad 20 rokov
  • predpokladom pre účasť je zverená zodpovednosť, ktorá zahŕňa vedenie skupinových stretnutí
  • účastník/účastníčka má mať možnosť ihneď uplatniť nové zručnosti v praxi (v stredisku,…)

Účasť odporúčame najmä tým, ktorí:

  • majú na starosti vedenie stretnutí tímov, skupín a komunít,
  • moderujú praktické diskusie v neformálnych aj formálnych podmienkach (napr. pravidelné stretnutia rehoľnej komunity, prípravy letného tábora,…)

Viac info: salezianimladym.sk

Kontaktná osoba: Martina Škutová martina.s@domka.sk

Upozorňujeme záujemcov, že organizátori neustále sledujú pokyny Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a podľa toho budú aj konať a prispôsobovať program i priebeh podujatia.