Stáž v Belgicku: Don Bosco International

Stáž v Belgicku: Don Bosco International

1. februára 2024

Don Bosco International (DBI) je organizácia, ktorá sa venuje zastupovaniu mládežníckych tém v EU za saleziánov a saleziánsku rodinu. DBI je veľmi dobrým etablovaným partnerom na konzultácie pre Európsku komisiu aj parlament v otázkach výchovy a mládeže a ponúka mladým možnosť zastupovať rovesníkov v rozhodovacích procesoch EU. Aktuálne ponúka DBI nasledovnú stáž:

Téma: EU politika & podpora práv detí a mládeže

Kedy: Marec – September 2024

Kde: Brusel, Belgicko

Zodpovednosti:

–       podpora DBI tímu

–       monitorovanie európskej a medzinárodnej politiky týkajúcej sa práv detí a mládeže

–       vykonávanie úloh podporujúcich prebiehajúce projekty

–       pomoc pri organizačných záležitostiach (navrhovanie dokumentov, organizácia stretnutí a pod.)

–       asistencia pri príprave, priebehu a hodnotení medzinárodných podujatí

Požiadavky:

–       formálne aj neformálne skúsenosti alebo štúdium v oblasti sociálnych vied, politických vied, EU politiky, práva alebo práce s mládežou

–       dobré porozumenie EU politiky

–       komunikačné zručnosti

–       plynulé ovládanie Angličtiny

–       ochota pracovať v malom tíme

–       základné počítačové zručnosti

–       ochota zúčastňovať sa medzinárodných konferencií a podujatí

–       znalosti o hodnotách don Bosca a jeho výchovnom systéme

Deadline pre prihlásenie: 15. Február (je potrebné zaslať životopis a motivačný list v anglickom jazyku na dbi@sdb.org a zahranicie@domka.sk)

Informácie sú dostupné aj ako súbor PDF