Saleziánsky plenér 2021

Saleziánsky plenér 2021

22. júna 2021

Opäť je tu možnosť prihlásiť sa na výtvarnícky tábor Saleziánsky plenér, ktorý sa uskutoční už 16-ty krát!

Čo sa chystá: Saleziánsky plenér

Kedy: 15. – 22. 08. 2021

Vek záujemcov: 13 – 26

Ubytovanie: na chate v Banskej Belej

Cena: 100€

Prihlásenie: najneskôr do 31. 07. 2021 prostredníctvom formulára

Kontaktná osoba: Pavol Rehák, plener@domka.sk
Martina Škutová, m.skutova@domka.sk

Účet:

Č. ú.: 5062896757/0900
IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757
VS: 202108
Poznámka: SP21, meno a priezvisko účastníka

Téma: Spoločne budeme skúmať, ako môžeme hľadaním krásy nájsť cestu ku spáse a ako sa v nej „zakoreniť“.
Na pozadí malého a veľkého formátu si vyskúšame ako možno s oboma pracovať, čo je pre ne charakteristické a ako možno aj na malom priestore vyjadriť niečo veľké.
Impresívna maľba bude niečo, čo sa budeme snažiť spoločne nájsť a tiež ako ju dosiahnuť.

Plagát

Viac info o priebehu tábora