MEDZISTREDISKOVÁ VÝMENA ANIMÁTOROV – MICHALOVCE

MEDZISTREDISKOVÁ VÝMENA ANIMÁTOROV – MICHALOVCE

2. mája 2023

Príď zažiť najvýchodnejšie stredisko 🙂 a srdce Zemplína

Prímestský tábor a prípravný týždeň pred ním

Prímestský tábor + zhodnotenie 21.-26.augusta 2023 (pondelok-sobota)

Prípravný týždeň 14.-18. augusta (pondelok-piatok)

Miesto konania: Saleziáni don Bosca – Špitálska 15, Michalovce

Ubytovanie a strava zabezpečené v dome sestier saleziánok Cyrila a Metoda 13, Michalovce

Koho hľadáme? Skupinkový animátor (spolu s miestnym animátorom), a aktívne zapojenie sa do prípravy predtým, skúsenosť z táborov, prípadne aj z vedenia stretiek

Vek: 18+

O nás: www.sdbmi.sk

Kontakt: don Rasťo Hamráček SDB hamracek@saleziani.sk