Pracovná ponuka

Pracovná ponuka

9. júla 2024

Domka – sekretariát vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta na pozíciu:

FINANČNÝ MANAŽÉR/FINANČNÁ MANAŽÉRKA

Hľadáme šikovného, zodpovedného a nebojácneho pracovníka/pracovníčku na plný úväzok, ktorého by bavilo zvládať paletu rôznorodých úloh v mládežníckej organizácii v oblasti financií.

Čo budeš robiť:

 • koordinovať a riadiť finančné procesy v organizácii v úzkej spolupráci s riaditeľkou sekretariátu,
 • pripravovať rozpočty projektov i celej organizácie,
 • komunikovať s projektovými koordinátormi a nositeľmi dobrých myšlienok pri príprave finančnej časti projektov (často dobrovoľníci, saleziáni, či saleziánky),
 • zadávať úlohy junior finančnej manažérke, ktorá vedie pokladňu + dohliadať na správne vydokladovanie,
 • pripraviť podklady pre účtovníka a mzdárku,
 • zodpovedať za plnenie finančnej časti zmluvných podmienok grantov a štátnych dotácií a vyúčtovať ich,
 • riadiť a sledovať cash flow,
 • sprocesovať agendu 2 a 3%,
 • pripravovať a podávať finančné výkazy a zabezpečiť potrebnú administratívu,
 • pripravovať jednoduché zmluvy,
 • komunikovať s finančnými inštitúciami a externými partnermi,
 • pripravovať ekonomické podklady pre Valné zhromaždenie.

Požiadavky na uchádzača/ku:

 • ochota a schopnosť spolupracovať v tíme,
 • prax vo finančnom manažmente min. 2 roky,
 • ekonomické vzdelanie,
 • skúsenosti vo finančnom riadení projektov,
 • užívateľská znalosť práce s excelom, wordom, powerpointom, google workspace-om,
 • zodpovednosť a dôslednosť pri plnení aktivít,
 • dobrý časový manažment, schopnosť naplánovať si úlohy a zodpovednosti podľa priorít a flexibilita.

Výhody pri výberovom konaní:

 • poznanie saleziánskeho prostredia,
 • priama skúsenosť z našej organizácie,
 • skúsenosti s účtovníctvom,
 • vodičský preukaz typu B,
 • angličtina B2 na písomnej aj komunikačnej úrovni,
 • skúsenosť s fundraisingom a písaním projektov,
 • zmysel pre humor.

Časová náročnosť: plný pracovný úväzok ( zahŕňa aj 2x pracovný víkend v roku – Valné zhromaždenie a Stretnutie strediskových rád, občasné pracovné výjazdy do našich stredísk po Slovensku)

Platové podmienky: 1500 brutto na TPP

Predpokladaný termín nástupu: august –september

Benefity v Domke:

 • veselé prostredie a super kolegovia s chuťou pracovať na zmysluplných veciach pre mladých na Slovensku, 
 • možnosť vycestovať do zahraničia,
 • 2x káva zadarmo/deň,
 • 5 dní na dobrovoľnícku činnosť bez čerpania dovolenky za rok,
 • flexibilná pracovná doba,
 • kaplnka a duchovné ponuky v budove,
 • preplatené vybrané vzdelávanie na rozvoj.

Záujemca sa môže prihlásiť zaslaním životopisu a motivačného listu e-mailom na adresu sekretariat@domka.sk najneskôr do konca júla 2024. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor plánovaný v rozmedzí 5. – 9.8.2024. S pozvaním na pohovor vám zašleme aj zadanie, ktoré si na pohovor bude treba pripraviť.

Bližšie informácie: Mária Grebečiová, riaditelka@domka.sk