Pracovná ponuka – Finančný manažér/manažérka

Pracovná ponuka – Finančný manažér/manažérka

22. júna 2021

VÝBEROVÉ KONANIE

Domka – sekretariát vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta na pozíciu:

FINANČNÝ MANAŽÉR

Hľadáme šikovného a zodpovedného (alebo šikovnú a zodpovednú) pracovníka/pracovníčku na plnoúväzkovú pozíciu, ktorého baví zvládať paletu rôznorodých úloh v mládežníckej organizácii a rád pre Domku a mladých v nej:

 • koordinuje finančné procesy v organizácii v spolupráci s riaditeľkou sekretariátu
 • zodpovedá za plnenie zmluvných podmienok a vyúčtovanie štátnych dotácií a iných projektov
 • udrží poriadok v podkladoch pre vyúčtovania a procesoch (agenda 2%, finančné plánovanie, riadenie a sledovanie cash flow, pripravovanie a spracovávanie finančných výkazov)
 • komunikuje s finančnými inštitúciami a externými partnermi
 • tvorí smernice a radí strediskám Domky v ich finančnom riadení
 • neskolabuje, keď k nám zavolajú ľudia zvnútra i zvonku organizácie

Je ochotný sa pustiť časom aj do niektorej z nasledujúcich oblastí:

 • Fundraising – práca s darcami
 • Písanie projektov

 

Aký tím sa na teba teší: mladý, pekný, veselý, máme radi hory, saleziánov a ideme na hĺbku.

 

Požiadavky na uchádzača/ku:

 • ochota a schopnosť spolupracovať v tíme
 • ekonomické vzdelanie
 • vie sa zorientovať v účtovnom programe Humanet
 • užívateľská znalosť práce s excelom, wordom, powerpointom, gmailom a google diskom
 • zodpovednosť, dôslednosť pri plnení aktivít
 • dobrý time-manažment, dokáže si podľa priorít naplánovať úlohy a zodpovednosti, flexibilita

 

Výhody pri výberovom konaní:

 • znalosť a vzťah k saleziánskemu prostrediu
 • priama skúsenosť z našej organizácie
 • skúsenosti s účtovníctvom
 • vodičský preukaz typu B
 • angličtina na B2 na písomnej aj komunikačnej úrovni
 • zmysel pre humor

 

Platové podmienky: 1000 – 1200

Predpokladaný termín nástupu: august – september

 

Záujemca sa môže prihlásiť poslaním životopisu a motivačného listu e-mailom na adresu riaditelka@domka.sk najneskôr do 6. júla 2021 do 9:00 hod.

 

Motivačný list by mal obsahovať aj informáciu o:

 • dôvodoch záujmu o prácu na sekretariáte Domky
 • oblastiach záujmu uchádzača
 • možnom prínose uchádzača pre sekretariát Domky
 • predstave uchádzača o finančnom riadení v Domke
 • možnom termíne nástupu do práce

 

Priebeh výberového konania:

 • registrácia uchádzačov do 06. júla 2021 (životopis s fotkou, motivačný list) do 09:00 hod.
 • vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor 06. až 09.júla.
 • predpokladané ukončenie výberového konania je 12. júla 2021

 

Bližšie informácie: Mária Grebečiová, riaditelka@domka.sk, 0910952305