Miništrantský tábor Tymian

Miništrantský tábor Tymian

20. mája 2024

Organizátori (Saleziáni don Bosca, Domka – Združenie saleziánskej mládeže, Spoločenstvo Tymian, diecézne duchovenstvo) celoslovenského miništrantského tábora Tymian informujú miništrantov, duchovných otcov a ich priateľov, že tohoročné sústredenie sa bude konať v rekreačnom zariadení na Škutovkách a to v termíne od 15. 7. do 21. 7. 2024.

Heslom podujatia je ,,Nebol to len sen…“ a centrálna idea sleduje, čo sa udialo v histórii saleziánov počas ich 100-ročného pôsobenia na Slovensku.

Pre účastníkov tábora je pripravený zaujímavý duchovno-športovo-dobrodružný program. Tábor dáva priestor na súťaže, turnaje, hry, výlety… Súčasťou programu sú katechézky, sväté omše, nočné adorácie, modlitby a duchovná obnova. Priestor nájdu aj rozmanité miništrantské workshopy a aktivity, ktoré môžu priniesť do farnosti. Dôležitý dôraz sa kladie na osobnosť miništranta ako mladého lídra mladých.
Tak nech sa páči – pozrite www.ministranti.sk a prihláste tých svojich.

Jozef Luscoň, SDB