Medzistredisková výmena animátorov 2021 – Bardejov – Poštárka

Medzistredisková výmena animátorov 2021 – Bardejov – Poštárka

31. mája 2021

Zapoj sa do Medzistrediskovej výmeny animátorov a poď do Bardejova!

Čo sa chystá: prímestský tábor v Bardejove na Poštárke (rómske sídlisko)

Kedy: 12. – 16. 07. 2021

Koľko animátorov potrebujeme: 3

Vek záujemcov: 17 a viac

Ubytovanie: v triedach školy

Kontaktná osoba: Marián Ondriaš, marian.ondrias@gmail.com, 0903 706 410

 

Ak máte nejaké otázky ohľadom Medzistrediskovej výmeny animátorov, kontaktujte: terezia@domka.sk