Medzistredisková výmena animátorov 2021 – Dubnica nad Váhom

Medzistredisková výmena animátorov 2021 – Dubnica nad Váhom

18. júna 2021

Aj v Dubnici nad Váhom sa potešia animátorom z ostatných stredísk!

Čo sa chystá: chlapčenská chatovačka na Slavnici

Kedy: 05. – 08. 08. 2021

Koľko animátorov potrebujeme: 1-2

Vek záujemcov: 17 a viac

Ubytovanie: na chate, alebo v stane

Kontaktná osoba: Vlado Plášek sdb, vladimir.plasek@gmail.com ; 0903 409 007

Ak máte nejaké otázky ohľadom Medzistrediskovej výmeny animátorov, kontaktujte: terezia@domka.sk