Letné dobrovoľníctvo v Bruseli

Letné dobrovoľníctvo v Bruseli

22. marca 2023

Don Bosco Ganshoren je mládežnícke centrum v blízkosti Bruselu, ponúkajúce jednak internát pre mladých ľudí a zároveň možnosť stretania sa v oratóriu, možnosť letných táborov alebo iných aktivít zameraných na rozvoj mladých ľudí. Cieľovou skupinou sú deti a mládež prevažne vo veku 6 – 18 rokov. Hlavnými témami projektu je výchova k aktívnemu občianstvu, ochrana prírodných zdrojov, spolunažívanie rôznych náboženstiev a kultúr. Okrem toho sa projekt zameriava na ekologickú výchovu s konkrétnymi krokmi, nasledujúc „Laudato Si“. K hlavnej náplni práce bude patriť: organizovanie kultúrnych, športových a vzdelávacích aktivít pre mladých ľudí žijúcich v DB Ganshoren a jeho okolí a podpora oratória počas aktivít. Jedna z hlavných hodnôt projektu stojí na fakte, že mladí ľudia sú hlavnými aktérmi dneška, ktorí môžu zmeniť zajtrajšok. Ak by si k tejto zmene rád prispel a podieľal sa na nej, neváhaj a prihlás sa!

Záujemci sa môžu hlásiť na zahranicie@domka.sk do 10. 04. 2023.

Kedy: jún – júl 2023

Kde: Don Bosco Ganshoren, Brusel, Belgicko

Kto: animátori nad 18 rokov, znalosť anglického a francúzskeho jazyka, skúsenosti s animátorstvom

Cena: účastnícky poplatok 50€ (nenechaj sa odradiť, v prípade potreby ťa radi finančne podporíme)