Krátkodobé dobrovoľníctvo v Belgicku

Krátkodobé dobrovoľníctvo v Belgicku

9. marca 2023

De Takel je mládežnícke centrum pre mladých vo veku 12 – 25 rokov, cieľovú skupinu tvoria hlavne mladí zo znevýhodneného prostredia v blízkosti Oostende. Centrum slúži ako miesto stretania sa, ale aj venovania sa rôznym aktivitám, práca dobrovoľníkov preto pozostáva v sprevádzaní mladých, ktorí centrum navštevujú a v organizovaní rôznych aktivít spolu s belgickým tímom. Očakáva sa aktívne zapájanie sa do programu, spolupráca a otvorenosť rôznym národom a kultúram. Počas celého trvania aktivity je dobrovoľníkom poskytnuté ubytovanie a prostriedky na stravu.

Viac informácii: short-term

Záujemci sa môžu hlásiť na zahranicie@domka.sk do 10. 04. 2023.

Kedy: 01. 07. 2023 – 31. 08. 2023

Kde: mládežnícke centrum De Takel, Belgicko

Kto: 20 – 30 rokov, aktívna znalosť anglického jazyka, skúsenosti s animátorstvom

Cena: účastnícky poplatok 50€ (nenechaj sa odradiť, v prípade potreby ťa radi finančne podporíme)