Design Thinking

Design Thinking

6. mája 2021

Saleziánsky pastoračný tím v spolupráci s New Generation of Founders ponúka Školenie Design Thinking od Grow with Google.

Viac o celom školení sa dočítate v našom článku.

Kedy a kde:
26. 05. 2021
Dĺžka trvania: 5 hodín, vrátane 30 min. prestávky

ONLINE (Google Meet)

Obsah workshopu:
● základy metódy Design Thinking
● vedenie empatických rozhovorov
● základné pravidlá brainstormingu
● vymýšľanie bláznivých nápadov
● kreatívne myslenie
● prototypovanie

Pre koho:

Metóda je vhodná pre tých, ktorí majú 18 a viac rokov:

● v dôsledku súčasnej krízy musia zmeniť ponúkané služby alebo produkty, aby udržali svoje
podnikanie,
● chcú naštartovať nový projekt a nevedia, kde začať,
● potrebujú získať inšpiráciu do ďalšej práce, byť konkurencieschopní,
● chcú si vyskúšať kreatívnu prácu v tíme online.

Účastníci sa naučia:
● vnímať potreby používateľa / zákazníka,
● pripraviť a viesť rozhovor s požívateľom,
● identifikovať problém / príležitosť,
● spolupracovať v tíme na hľadaní 10x lepších riešení,
● testovať prototyp s používateľom / zákazníkom,
● metódu opakovane využívať v rôznych situáciách.

Informácie k workshopu:
● online workshop v rozsahu 5 hodín, vrátane 30 min pauzy, prostredníctvom služby Google Meet
● viac ako 75% času je interaktívna práca v online tímoch,
● na konci každý tím získava cennú spätnú väzbu,
● účastníci po absolvovaní workshopu vedia metódu použiť v praxi,
● networking v skupine 25-42 účastníkov.

Max. počet účastníkov: 25 – 42 účastníkov

Prihlásenie: prostredníctvom formulára

Cena: KURZ JE ZDARMA

Kontaktná osoba: Martina Škutová martina.s@domka.sk