DBYN ťa pozýva do Štrasburgu

DBYN ťa pozýva do Štrasburgu

3. júna 2024

Zaži tréningový kurz v Štrasburgu!

Cieľom tohto kurzu, v spolupráci s Radou Európy, je vyškoliť dobrovoľníkov, aby sa stali aktívnymi vo svojej organizácii, ale aj medzinárodne v problematike ochrany ľudských práv.

Kurz sa uskutoční 1. až 7.sptembra 2024 v Štrasburgu.

V čom ti kurz pomôže?
• posilní potenciál dobrovoľníkov v oblasti ochrany ľudských práv,
• hlbšie pochopenie témy ľudských práv,
• poskytne know-how a praktické nástroje.

Pre koho je určený?
• 18 – 30 rokov, aktívna znalosť angličtiny,
• záujem o tému ľudských práv,
• záujem pôsobiť v rámci Domky a / alebo medzinárodne aj po aktivite.

Cena: 80€

Prihlásiť sa môžeš do 12. 6. 2024 na zahranicie@domka.sk

Viac info na: https://www.dbynbuildingcitizens.net/advocacy-in-action-2024.html