7 NÁVYKOV PRE MLADÝCH A SALEZIÁNSKU RODINU

7 NÁVYKOV PRE MLADÝCH A SALEZIÁNSKU RODINU

11. októbra 2022

AKTUALIZÁCIA 09. 12. 2022 – PREDLŽUJEME TERMÍN PRIHLÁSENIA!

Po dvoch rokoch pauzy od kurzu 7 NÁVYKOV SKUTOČNE EFEKTÍVNYCH ĽUDÍ – PRE MLADÝCH A SALEZIÁNSKU RODINU prichádza Domka opäť s touto ponukou.

„Dôležitou časťou kurzu bolo aj zamyslenie sa nad rolami v našom živote. Kým som, spoznanie seba samého, aké mám ciele a teda úvaha nad svojim vlastným poslaním. Som obeťou tohto sveta alebo som tvorcom svojho poslania? Uvažovali sme aj nad našim týždenným plánom, nad time-managementom, nad odkazom „kompasu“ a nad odkazom „hodiniek“. Čas, ktorý máme k dispozícii, môže byť milostivým aj v každodennom zhone…“ (účastník)

Vzdelávací program „7 návykov pre mladých a saleziánsku rodinu“ vychádza z knihy Stephena R. Coveyho „7 návykov skutočne efektívnych ľudí“.

Kurz 7 návykov pre mladých a saleziánsku rodinu chystáme v novom roku:

20. – 22. 01. 2023 (piatok až nedeľa)
10. – 11. 02. 2023 (piatok a sobota)
17. – 19. 03. 2023 (piatok až nedeľa)
Účastníci sa stretnú v zariadení Zornička na Donovaloch vždy v piatok. Začnú večerou a skončia v nedeľu poobede. Výnimkou je druhé stretnutie, ktoré končí už v sobotu večer.
Pre absolvovanie školenia je nutné zúčastniť sa všetkých troch stretnutí v plnom rozsahu. Výnimky nie sú možné.

Školitelia

Kurzom budú sprevádzať salezián Andrej Kňaze a Lýdia Ondrejkovová.

 

Poplatok

Účastnícky poplatok za všetky tri stretnutia je

 • pre členov Domky 160€
 • pre nečlenov Domky 230€

Reálne náklady za celý kurz sú 300€.
Veríme mladým a tiež veríme, že peniaze nemôžu byť prekážkou nášho rastu. Poskytujeme potrebnú podporu tam, kde to dáva zmysel.

 

Požiadavky na uchádzača

 • vek minimálne 21 rokov
 • líderské predpoklady
 • skúsenosť s priamym vedením a sprevádzaním ľudí
 • motivácia pracovať na sebe, ochota konfrontovať sa a učiť sa novým veciam

 

Priebeh výberu

 • registrácia (životopis, motivačný list) – poslať na mail martina.s@domka.sk do 15. 12. 2022.
  Záväznú prihlášku pošleme vybraným uchádzačom.

Motivačný list by mal obsahovať aj informáciu o:

 • dôvodoch záujmu zúčastniť sa školení
 • skúsenostiach uchádzača (angažovanosť, líderstvo, sprevádzanie)
 • oblastiach záujmu uchádzača
 • možnom prínose školenia pre uchádzača

 

V prípade otázok kontaktujte Martinu Škutovú: martina.s@domka.sk