​TEOLÓGIA PRE MLADÝCH

​TEOLÓGIA PRE MLADÝCH

7. októbra 2022

Teraz je ten správny čas na tvoj vzťah s Bohom! Nič nie je dôležitejšie 🙂

 

Saleziáni dona Bosca a Inštitút dcér Márie Pomocnice (sestry saleziánky) rozšírili od jesene 2018  svoju bohatú výchovnú ponuku pre mladých o nový projekt. Teológia pre mladých (TpM), ako to už samotný názov prezrádza, spája v sebe to, čo majú ako Bohu zasvätené osoby najvzácnejšie (teológia), s tými, ktorí sú zreničkou ich oka (mladí). Kurz TpM nemá žiadny pragmatický cieľ. Neslúži na prípravu katechétov ani na objavenie povolania, nemá evanjelizačný charakter, ani ambíciu vychovať z mladých spoločensky a politicky angažovanú elitu, hoci sekundárne môže naplniť aj tieto ciele. Jeho absolventi viac ako certifikát získajú nový pohľad na Boha a stretnú spoločenstvo, ktoré tohto Boha túži rovnako „milovať z celého svojho srdca i mysle“ (Mk 12,30).

Všetky bližšie informácie nájdete na www.teologiapremladych.sk