Events Categories: ZAK

ZÁKLADNÝ ANIMÁTORSKÝ KURZ (ZAK) 2023

ZÁKLADNÝ ANIMÁTORSKÝ KURZ (ZAK) 2023

Pre mladých od 14 rokov, ktorí sa chcú stať animátormi, je vytvorený Základný animátorský kurz, ktorý rozvíja primárne vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre saleziánskeho animátora. ZAK je 5-dňový intenzívny kurz akreditovaný MŠVVaŠ SR.   Kedy: 09. – 13. júla 2023 Kde: Žilina, Stredná odborná škola sv. Jozefa Prihlásenie: prihlášku je potrebné vyplniť a odoslať […]