Events Categories: Aktívne

Stáž v Belgicku: Don Bosco International

Stáž v Belgicku: Don Bosco International

Don Bosco International (DBI) je organizácia, ktorá sa venuje zastupovaniu mládežníckych tém v EU za saleziánov a saleziánsku rodinu. DBI je veľmi dobrým etablovaným partnerom na konzultácie pre Európsku komisiu aj parlament v otázkach výchovy a mládeže a ponúka mladým možnosť zastupovať rovesníkov v rozhodovacích procesoch EU. Aktuálne ponúka DBI nasledovnú stáž: