Blog

Domkárske tábory pre Ukrajincov z Gabčíkova

Domkárske tábory pre Ukrajincov z Gabčíkova

Štyri bratislavské strediská Domky, pod vedením sekretariátu, spojili sily aby pomohli Ukrajincom žijúcim v Gabčíkove začleniť sa do našej spoločnosti a tráviť svoj voľný čas zmysluplne. Už v apríli sa konali prvé výjazdy z Bratislavy do Gabčíkova a zháňali sa ďalší dobrovoľníci, ktorí by boli ochotní pridať pomocnú ruku. Pravidelne, 3 krát do týždňa, navštevovali približne 300 ukrajinských detí a mladých. Pomoc s integráciou presiahla čas venovaný počas školského roka a dobrovoľníci sa rozhodli zorganizovať aj letné tábory.

V júli a auguste sa konali štyri turnusy táborov, z čoho jeden bol výnimočný príchodom zahraničných dobrovoľníkov z Malty, Talianska a Indie. Animátori z našich partnerských organizácii SAVIO o. z., VIDES SLOVAKIA a ďalší mladí zo saleziánskych stredísk z celého Slovenska, sa venovali ukrajinským deťom a mladým s úsmevom na tvári a obrovskou dávkou energie. Cieľom táborov bolo prostredníctvom športových, pohybových, tanečných, neformálnych vzdelávacích aktivít a katechéz, pomôcť tráviť zmysluplne čas, nájsť si nových priateľov, začleniť sa do spoločnosti a v neposlednom rade, naučiť sa a zažiť niečo nové.

Tábory boli rozdelené na rôzne vekové kategórie, pre mladšie deti a mladých v tínedžerskom veku. Navštívili kino, múzeum, spoznali Bratislavu, hrali sa na osadníkov a vytvárali tímy, ktoré spolu pracovali, zabávali sa a hrali. Keďže išlo o tábory organizované pod záštitou rehole Saleziánov a Inštitútu dcér Márie Pomocnice, nechýbali ani katechézy o biblických vrchoch, podobenstvách a blahoslavenstvách.

Tento čas bol obohatením nie len pre účastníkov ale i samotných animátorov. Ako sami skonštatovali, vďaka táborom mohli spoznať a vytvoriť nové, silné kamarátstva, naučiť sa pracovať v tíme a prekračovať hranice komfortu. Deti z Ukrajiny nemali už dlho pravidelnú systematickú náplň práce, a tak bolo potrebné pomôcť im znovu nadobudnúť pravidelný režim. Tiež museli prekonávať jazykové bariéry. Účastníci im však svojou vďakou vynahradili všetko nepohodlie.  Jedna z účastníčok sa vyjadrila: „Som rada, že mám kde bývať a čo jesť. Som vďačná, že sa niekto zaujíma o mňa, ako sa mám a venuje mi svoj čas.“

Jednou z dobrovoľníčok, ktoré sa zapojili do našej činnosti počas roka a neváhali sa zapojiť aj do letných táborov je aj Ukrajinka Kira. Jej osobný príbeh sme vám priniesli prostredníctvom dvoch krátkych videí na sociálnych sieťach začiatkom leta. Kira je 17 ročná mladá Ukrajinka, ktorá prišla s mamou z Kyjeva. Začala navštevovať Gymnázium sv. Uršule v Bratislave, kde jej spolužiaci – animátori zo strediska Bratislava – Trnávka, rozprávali o dobrovoľníckych aktivitách v Gabčíkove. Už vtedy sa rozhodla ochotne pomáhať a zúčastnila sa aj viacerých táborov, ktoré sa po celom Slovensku konali pre Ukrajincov.

Všetky tábory sa mohli uskutočniť vďaka pomoci našich partnerov. Touto formou teda ďakujeme: finančným partnerom: Nadácia Volkswagen Slovakia, Nadácia SLSP, Projekt Donio #KtoPomozeUkrajine, eRko, Mareena, UNICEF, Inštitút dcér Márie Pomocnice. Partnerom pri spolupráci na organizácii a zabezpečení programu a dobrovoľníkov: Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, SAVIO o. z., Laura, združenie mladých, VIDES Slovakia. Partnerom, ktorí nám poskytli priestory: Spojená škola Svätej Rodiny – základná škola a gymnázium, Saleziánske dielo na Trnávke, Saleziáni don Bosca – Miletičova.

„Projekt je financovaný zo zdrojov Detského fondu OSN (UNICEF).”

„Projekt je financovaný zo zdrojov Nadácie Volkswagen.“

„Projekt je financovaný zo zdrojov Nadácie Slovenskej sporiteľne.

„Projekt finančne podporil Donio n. f. v rámci kampane Kto pomôže Ukrajine.“