Blog

Domka – Združenie saleziánskej mládeže pomáha ukrajinským utečencom už rok

Domka – Združenie saleziánskej mládeže pomáha ukrajinským utečencom už rok

Vypuknutie ozbrojeného vojnového konfliktu na Ukrajine nenechalo chladným nikoho z nás. Svoju pomocnú ruku hneď od začiatku chceli prikladať aj mnohí Domkári a Domkárky z celého Slovenska. Pod záštitou Saleziánov a sestier saleziánok sa vo  východniarskych strediskách vytvárali strediská prvého kontaktu, ponúkajúce bezpečný priestor. Dobrovoľníci v nich zabezpečovali pre utečencov ubytovanie, jedlo, pomáhali s dopravou. Časom sa rodiny utekajúce z Ukrajiny nachádzali aj v iných slovenských mestách a tak sa aj pomoc našich dobrovoľníkov viac systematizovala.

Pomoc utečencom v Gabčíkove

Pod vedením Domky – sekretariátu sa vytvoril tím dobrovoľníkov (cca 80) ponúkajúcich voľnočasové aktivity pre Ukrajincov ubytovaných v Gabčíkove. Je tam ubytovaných približne 300 detí a mladých, ktorí potrebujú pomoc s integráciou a zmysluplným naplnením voľného času. Pravidelne (3 krát do týždňa) sa počas školského roka 2021/2022 stretávali mnohí dobrovoľníci, ktorí vymýšľali rôzne hry, pohybové, športové a tanečné aktivity. Časom sa rozhodli nenechať deti cez prázdniny len tak nečinne a vymysleli pre nich aj štyri turnusy táborov. Jeden z nich sa konal za prítomnosti aj zahraničných mladých (z Malty, Talianska a Indie) z našich partnerských organizácii.

Vo viacerých strediskách po celom Slovensku boli tiež ubytovaní ukrajinskí utečenci a tak vznikali stretká, krúžky, doučovania a v lete sa zúčastnili strediskových pobytových či prímestských/prídedinských táborov.

V školskom roku 2022/2023 sa aktivity v Gabčíkove premenili na pravidelné športové, výtvarné, hudobné krúžky a vzdelávacie aktivity, ktoré dobrovoľníci usporadúvajú 2x do týždňa. Okrem toho sme spolu s Ukrajincami oslávili sviatok sv. Mikuláša či Vianoce.

Ku kvalitnému napĺňaniu potrebujú bezpečný priestor aj naši dobrovoľníci, ktorým sa venujeme prostredníctvom školení, osobného koučingu a mentoringu či teambuildingov.

Venujeme sa aj najmenším a ich mamám

V stredisku Poprad vzniklo „Detské centrum pre deti“, ktoré mohli navštevovať od 08:00 do 16:00 hod.

V Bratislavskom stredisku Miletičova vznikla hernička pre ukrajinské mamy, ktoré tu môžu spoločne tráviť čas so svojimi deťmi a popritom sa aj učiť slovenský jazyk. Slovenské mamy dobrovoľnícky zabezpečujú program pre deti a poskytujú poradenstvo a pomoc Ukrajinkám. Od mája 2022 vznikli pravidelné kurzy slovenského jazyka aj v Bratislave na Trnávke, ktoré poskytujú lektorky – dobrovoľníčky.

Kampaň Hviezdy do tmy

Na jar sme s našou partnerskou organizáciou eRko zorganizovali kampaň „Hviezdy do tmy“. Kampaň trvala v mesiacoch apríl a máj. Slovenské deti sa rozhodli konať drobné skutky obety, lásky a venovať modlitby s úmyslom za skončenie vojny. Na webovej stránke www.hviezdydotmy.sk si mohli nahrať fotky, ako pomoc vykonávajú. Okrem toho na stránke pribudli aj materiály na vedenie stretiek (pravidelných stretnutí rovesníkov , ktoré sa v našich strediskách konajú) zamerané na duševné zdravie a zvládanie aktuálnej situácie.

Vianočné balíčky

Naša pravidelná a systematická pomoc sa nám darí najmä vďaka našim dobrovoľníkom a rôznym partnerom, ktorí nám pomáhajú finančne, ľudskými zdrojmi či modlitbami. Cez Vianoce sa nám tak podarilo spraviť radosť približne 200 deťom priamo na Ukrajine a tiež na Slovensku.