Blog

DOBRÝ KRESŤAN  A STATOČNÝ OBČAN

DOBRÝ KRESŤAN A STATOČNÝ OBČAN

Hlavným poslaním Domky, je vychovávať z mladých ľudí, ktorí navštevujú naše strediská a podujatia, dobrých kresťanov a statočných občanov tak, ako to chcel Don Bosco. Na tomto našom poslaní pracujeme aj prostredníctvom našich školení, ktoré sú rôznorodo zamerané tak, aby ho čo najlepšie napĺňali. Aj v túto jeseň otvárame kurzy pre nových záujemcov.

Škola pre animátorov

Všetci animátori zo západu aj východu majú možnosť zlepšiť svoje zručnosti a znalosti v práci animátora v našich saleziánskych strediskách vďaka dlhoročnému programu Škola pre animátorov.
Viac o ŠpA sa dočítate TU.

Teológia pre mladých

Tí, ktorým nestačí len prečítať si raz za čas Sväté Písmo a chceli by na vzťahu s Bohom trošku „zapracovať“, prehĺbiť a viac sa dozvedieť, odporúčame školenie Teológia pre mladých.
Viac o TpM sa dočítate TU.