Blog

Darovať 2% DOMKE znamená podať Skvelý výkon!

Darovať 2% DOMKE znamená podať Skvelý výkon!

Aj tento rok sa Domka uchádza o vašu priazeň pri darovaní 2% či dokonca 3% z vašich daní. Domka – Združenie saleziánskej mládeže v roku 2021 pôsobila už 30ty rok, a to v 29 strediskách po celom Slovensku. A hoci sú posledné dva roky ovplyvnené pandémiou koronavírusu, snaží sa vykonávať svoju činnosť pre deti, mládež a celé rodiny. Prinášame vám krátky prehľad toho, čo sa nám v roku 2021 aj vďaka vašej podpore podarilo.

Rómsky tábor 2021

V roku 2021 pomáhalo na podujatiach Domky 2 055 dobrovoľníkov, ktorí venovali svoj voľný čas druhým, v počte približne 250 tis. hodín.

Za rok 2021 Domka eviduje 8 704 členov (z toho 7 693 do 30 rokov) v 29 strediskách.

Uskutočnilo sa 167 vzdelávacích podujatí, ktorých sa zúčastnilo 4 300 účastníkov.

Evidujeme 669 základných kolektívov (stretká a krúžky), priemer – 1x za týždeň (mimo prázdnin) na 2 hodiny a zúčastnilo sa ich  10 601 účastníkov.

Úspešne prebehlo 729 podujatí, ktorých sa zúčastnilo viac ako 77 tisíc účastníkov.

Uskutočnilo sa 57 pobytových podujatí, ktorých sa zúčastnilo 1 663 mladých.

Stredisko Trnava – Kopánka na oslavách 30tky Domky v Košiciach

Rok 2021 bol pre Domku výnimočný práve tým, že si v októbri pripomenula 30 rokov od svojho vzniku. Toto jedinečné výročie oslávila s mladými z celého Slovenska, ktorí prišli do strediska Košice, Kalvária. Práve tam Domka 30. októbra 1991 vznikla.

Organizačný tím Oratka online

Na jar 2020, keď svet zasiahla pandémia koronavírusu, sa Domka, spolu so svojimi partnermi zo saleziánskeho pastoračného tímu, rozhodla vytvoriť jedinečný projekt Oratko online. To fungovalo počas niekoľkých vĺn pandémie a až do leta 2021 pravidelne prinášalo kvalitný a hodnotný program prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram pre rôzne vekové kategórie.

V súčasnosti sledujeme aktuálne vyvíjajúcu sa situáciu a snažíme sa prispôsobovať okolnostiam. Činnosti jednotlivých stredísk sú obmedzené do miery, akou nás ovplyvňuje pandémia. Veríme, že sa čoskoro budeme môcť vrátiť ku všetkým našim činnostiam tak, ako sú naši „Domkári“ zvyknutí.

Ďakujeme vám za vašu priazeň, ktorú nám preukazujete aj darovaním vašich 2% či 3%. Tlačivo pre Domku – sekretariát nájdete TU.

Tlačivá na darovanie 2% (3%)  pre jednotlivé strediská Domky nájdete na stránke skvelyvykon.sk.