Blog

Ďalší úspešný ročník Základného animátorského kurzu je za nami

Ďalší úspešný ročník Základného animátorského kurzu je za nami

Základný animátorský kurz (ZAK) ’22 = miesto plné úžasných ľudí a neskutočných zážitkov. Najkrajšie vybudované vzťahy s ľuďmi a upevnený vzťah s Bohom.

Na ceste stať sa animátorom je pár prekážok ale animátorskú horu zdolať dokážeš. Okrem toho sme rozvíjali aj svoj duchovný život každodennými svätými omšami. Dozvedeli sme sa veľa podstatných informácii či už ohľadom animátorstva, života svätých a životoch našich školiteľov. Každý deň sme mali skvelo nabitý program kde sme sa spoznávali a nadväzovali priateľstvá. Školitelia nám tiež ukázali aké je to byť animátorom a že to neznamená správať sa tak iba v jednej chvíli, znamená to žiť celý život a viesť aj deti touto cestou. Taktiež nám ukázali ako jednotlivé body programu zapadajú do seba a tým sa nám snažili ukázať aká je potrebná spolupráca, zaobchádzanie v kritických situáciách a riešenie úloh v tímoch ale aj ako celok. Jednotlivými úlohami sme zisťovali veci, ktoré sme o sebe ani nevedeli, čo všetko dokážeme, aké vlastnosti máme. Poslednou úloh a najväčšou výzvou pre nás všetkých bola naša cesta na Vršatské bradlá, túto cestu za poznaním sme zvládli úspešne. Nadránom sme si vychutnali krásny východ slnka. Okrem skúseností a krásnych zážitkov sme dostali aj certifikát Ministerstva školstva, ktorým sme sa dostali a začlenili do animátorskej rodiny saleziánov.

Napísala účastníčka Dominika

____________________________________________________

ZAK je 4-dňový intenzívny kurz akreditovaný MŠVVaŠ SR. Je určený mladým od 14 rokov, ktorí sa chcú stať animátormi. Rozvíja primárne vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre saleziánskeho animátora.