Blog

Dali sme Bodku za prázdninami

Dali sme Bodku za prázdninami

Jozef, neboj sa“, tak znelo heslo 36. ročníka Bodky za prázdninami.

Tradičnej Bodky na Mariánskej hore v Levoči sa zúčastnilo viac ako 190 chlapcov z 12 saleziánskych stredísk z celého Slovenska.

Každé stredisko si pripravilo scénku, v ktorej sa pokúsili čo najlepšie zahrať Božie pozvanie v dôvere vykročiť do neznáma, adresované sv. Jozefovi z Nazareta. So svojou scénkou súťaž Grammy bodkár vyhrali chlapci z Popradu – Veľká, a tak obhájili svoje minuloročné víťazstvo. Jedinečnosťou bola tiež cena publika, ktoré svojimi hlasmi vybralo stredisko Bardejov.

Nechýbali workshopy, kde mohli chlapci dostať cenné rady do rozlišovania povolania, počuť viac o svete médií či misijnej činnosti. Vrcholom a zároveň aj zakončením akcie bola slávnostná sv. omša v bazilike. Celebroval otec vikár don Peter Jacko, ktorý v kázni chlapcov povzbudil odovzdať svoje túžby Bohu v dôvere, že Boží sen o našom živote je vždy krajší než by sme si ho dokázali predstaviť sami.

Napísal: Peter Gábor