Blog

Ďakujeme

Ďakujeme

V mesiacoch máj – jún 2023 sme ako sekretariát Domky prezentovali darovaciu kampaň „My tvoríme priestor, vy možnosti“, o ktorej sme vás informovali. Prostriedky, ktoré sa nám podarilo vyzbierať išli, tak ako sme avizovali, na organizáciu 4 podujatí sekretariátu. Ten pravidelne počas leta pripravuje vzdelávanie animátorov juniorov prostredníctvom vzdelávacieho kurzu Základný animátorský kurz, pobytový tábor pre deti, ktoré majú radi umenie Saleziánsky plenér. Tábor pre miništrantov Tymian. A podujatie Letná škola kurzu Teológia pre mladých.

Týchto štyroch podujatí sa zúčastnilo spolu 233 ľudí (60 organizátorov a 173 účastníkov). Pri organizovaní jednotlivých podujatí sa nám ozvali rodičia 13 detí, ktoré pochádzajú zo sociálne slabšieho prostredia s prosbou o finančnú pomoc.

Vďaka vašej štedrosti sme vyzbierali 475,- Eur a pomohli sme 13 deťom zo sociálne slabšieho prostredia.

Hoci vyzbieraná suma nie je vysoká, pre nás je povzbudením, že stále existujú dobrí ľudia ochotní pomáhať tak, ako to robia naši animátori v strediskách či na celoslovenských podujatiach. Tí venujú svoj voľný čas, energiu, kreativitu,… deťom po celom Slovensku. Aj toto leto sa okrem našich aktivít pod záštitou sekretariátu uskutočnili stovky táborov – pobytových, denných, tínedžerských, dievčenských, chlapčenských, animátorských,… v jednotlivých strediskách.