04.10.2016 07:49

Rudolf Starovský a jeho týždeň s jazykmi

Rudolf Starovský a jeho týždeň s jazykmi
So zahraničnými výjazdmi sme s príchodom nového školského roka ani z ďaleka neskončili. Začiatkom septembra odcestoval Rudolf Starovský zo strediska v Ivanke pri Dunaji na týždenný pobyt vo Viedni. Nebola to však luxusná dovolenka či spoznávačka historických a architektonických zákutí mesta. O tom čo prežil, nám už porozprával sám účastník!

Začiatkom septembra som mal možnosť stráviť týždeň vo Viedni, kde som pomáhal pri dennom tábore s názvom Letné orátorium, ktorý sa konal pre 6 - 14 ročné deti v Sale für Alle. Dobrovoľnícka organizácia Sale für Alle funguje pri tamojšom saleziánskom stredisku a venuje sa deťom i mladým formou oratória alebo ponúka pomoc s učením a domácimi úlohami.

 

 

Tábor sa konal počas prvého školského týždňa a deti prichádzali poobede. Každý deň mal inú tému. Najskôr sme začali športom, potom tvorivým dňom, nasledoval deň kedy si deti mohli vyskúšať rôzne povolania a na záver sa konala mestská hra v okolí.

 

 

Tábor organizovali miestni dobrovoľníci doplnení o zahraničných. Okrem mňa do Viedne pricestovala Pilar zo Španielska a Mija zo Slovinska. Všetci sme boli ubytovaní v priestoroch u saleziánoch, kde sme aj veľmi pestro trávili spoločný čas pripravovaním programu, spoločným varením a jedením, upratovaním, spoločnými hrami, či večernou hrou na gitare a spievaním.

 

 

Každý deň prichádzal rôzny počet detí približne od troch desiatok až po sedemdesiat. Deti boli veľmi živé a prevažne išlo o ratolesti prisťahovalcov, ktorí už dávnejšie prišli do Viedne z rôznych krajín. Bolo celkom bežné, že deti ovládali tri reči. Viaceré z nich sa však nachádzali v ťažkých podmienkach, lebo mali problémy buď doma alebo v škole, či už kvôli správaniu alebo predsudkom. Vďaka orátoriu mali tieto deti miesto, kde mohli tráviť voľný čas a cítiť sa prijaté.

 

V samotnom tíme dobrovoľníkov boli aj dvaja mladí zo Sýrie, ktorí prišli do Viedne približne pred rokom. Mali možnosť spoznať tím dobrovoľníkov, oslovilo ich čo robia, a tiež chceli podať pomocnú ruku. Naším hlavným komunikačným jazykom bola nemčina, ale aby sme sa v tíme niekedy navzájom pochopili, bolo občas potrebné prekladať do arabčiny, angličtiny či španielčiny.

 

 

Som vďačný za týždeň, ktorý som mohol stráviť v tomto prostredí a zažiť veľa pekných momentov. Mal som možnosť spoznať ľudí, ktorí sú utečencami alebo majú moslimský pôvod a vnímať ich naživo a inak, ako sa hovorí v médiach. Bolo to pre mňa veľmi obohacujúce. Taktiež sa mi páčila atmosféra v tíme dobrovoľníkov, priateľské vzťahy a silná angažovanosť jednotlivých členov tímu. Deti, ktoré prichádzali na náš program mi často pripomínali svojou situáciou a správaním deti, ktorým sa venoval don Bosco. To len potvrdzuje, že saleziáni a dobrovoľníci majú aj vo Viedni pred sebou ešte veľa práce…

 

Rudolf Starovský, Domka - stredisko Ivanka pri Dunaji

 

 

 

 

Kristína Zelná

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco