Stretnutie lídrov (SSR)

Vytvoriť priestor pre komunikáciu predsedníctva Domky, ústredia, saleziánov a mladých lídrov zo stredísk, spoznať nových ľudí, rozšíriť svoje obzory mimo hraníc svojho strediska, zabaviť sa, ale najmä pomôcť vedúcim osobnostiam v stredisku lepšie a kvalitnejšie viesť animátorov - to sú hlavné ciele Stretnutí strediskových rád (SSR).

 

Prvé takéto stretnutie bolo už na jar v roku 2008 v Modre - Piesku. A keďže strediskové rady sa rozrastajú a na jedno miesto by sme sa už nepomestili, v roku 2009 sme rozdelili stretnutia na Západ, Stred a Východ. Stretnutie je určené pre lídrov zo stredísk a téma vždy súvisí s osobou animátora a jeho osobným rastom, organizáciou, stretkom...

 

V roku 2011 sa stretko, ako kľúčová aktivita Domky pri výchove mladých, stalo najskloňovanejším slovom počas jednotlivých víkendov. Hovorilo sa o zmene vnímania z "mám stretko" na "sprevádzam stretko", o don Boscovom pohľade na vec a tiež o konkrétnej aplikácií na to - ktoré stredisko.

 

V roku 2012 sa uskutočnili spolu 4 stretnutia na východnom a západnom Slovensku, ktoré sa venovali predovšetkým témam chudobní mladí a myšlienkovému zjednoteniu ústredia a stredísk.

 

Stretnutie strediskových rád - stretnutie mladých lídrov

 

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco