Cesty zrenia

Odpovede na mnohé animátorské otázky, skúsenosti starších, ponorenie sa do sveta svojich stretkárov, reflexia animátorstva, príprava stretiek a mnohé iné. To všetko ponúka animátorom od 16 rokov saleziánsky výchovný program Cesty zrenia. V duchu don Bosca ponúka základné princípy výchovy vo viere, postupy, ako nájsť výchovnú odpoveď pre špecifickú situáciu konkrétnych mladých a rovnako prináša aj konkrétne nápady pre prácu so skupinou mladých.

 

Ide o program, ktorý vytvorili a neustále tvoria ľudia, ktorým záleží na mladých a stále hľadajú cesty a spôsoby, ako odovzdať bohatstvo života, ktorým sa cítia byť obdarovaní a o ktoré denne bojujú. Stále hľadajú cesty a spôsoby, ako pomôcť mladým, aby poklady ich života mohli uzrieť svetlo sveta a aby sa stali prameňom ich skutočného šťastia. Stále hľadajú cesty a spôsoby, ako pomôcť mladým prežiť vlastnú mladosť naplno, kvalitne a sväto.


 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco