Vzdelávanie

Jednou z dôležitých priorít Domky je vzdelávanie dobrovoľníkov. Prebieha na troch úrovniach: strediskovej, celoslovenskej a medzinárodnej.

 

 

Vo viacerých strediskách prebieha Stredisková škola pre animátorov. Medzi spôsoby formácie dobrovoľníkov patria stretká (pravidelné stretnutia rovesníckych skupín) a tiež individuálne sprevádzanie animátora staršou a skúsenejšou osobou (saleziánom, animátorom, rodičom,...). Významnou vzdelávacou aktivitou je pre dobrovoľníkov aj samotná animátorská činnosť, počas ktorej rozvíjajú organizačné schopnosti, tzv. mäkké zručnosti (soft skills) a iné.

 

 

Na celoslovenskej úrovni prebieha vzdelávanie prostredníctvom kurzov Škola pre animátorov a Cesty zrenia i Základný animátorský kurz. Osobitnou formou vzdelávania pre lídrov stredískStretnutia strediskových rád, ktoré prebiehajú jeden krát ročne na východe a západe Slovenska.

 

Na medzinárodnej úrovni sa animátori zúčastňujú táborov, školení a rôznych mládežníckych výmen v zahraničí. Tu získavajú nielen nové skúsenosti a jazykové zručnosti, ale vymieňajú si aj poznatky s dobrovoľníkmi z iných krajín. Niektoré kurzy sú zamerené na špecifické témy (intercultural learning, písanie projektov, tréning pre trénerov,...). Kurzy sa uskutočňujú najmä v spolupráci s organizáciou Don Bosco Youth-Net a tiež s inými inštitúciami. 

 

Publikačná činnosť

Domka podporuje odbornú činnosť svojich členov. Za posledný rok pribudla do zoznamu odborných prác a publikácií, vypracovaných na jej pôde, okrem článku o rozvoji hodnotovej orientácie mládeže aj dizertačná práca na tému Aktuálny výchovný program v kontexte saleziánskej pedagogiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco