Tábory

Tábory neodmysliteľne patria do činnosti Domky. Počas školského roka strediská zvyčajne organizujú jarné prímestské tábory, v období letných prázdnin sa realizujú najmä pobytové, stanové a letné prímestské tábory.

 

Domka tiež každoročne organizuje tábor pre mladých nádejných umelcov s názvom Saleziánsky pléner a tábor Tymián pre miništrantov. 

 

 

Letné tábory Letné tábory

 

Letné tábory sa považujú za vyvrcholenie celoročnej práce saleziánov a animátorov v strediskách a patria k najobľúbenejším akciám Domky. Pobytové tábory organizuje Domka pre deti i pre mladých. Účastníci v nich prežívajú týždeň plný hier a aktivít, vytvárajú si pozitívny vzťah k prírode, získavajú nové zručnosti, rozvíjajú staré a nadobúdajú nové priateľstvá. Po skončení letných táborov sa deti, ktoré sa predtým s Domkou nestretli, často zapájajú i do jej ďalších aktivít.

 

 

Prímestské tábory

 

Prímestské tábory sa stali osvedčeným spôsobom ako osloviť deti, ktoré sa z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť táborov mimo bydliska. Konajú sa priamo v sídle mládežníckeho strediska alebo v školských areáloch, kde je ponúknutý široký výber organizovaných aktivít pozostávajúci najmä z hier, turnajov, či tvorivých dielní.

 

 

 

Mládežnícke táboryMládežnícke tábory

 

Sú určené mladým ľuďom – animátorom v stredisku, vo veku od 15 do 19 rokov. Cieľom týchto táborov je, aby si mladí, prostredníctvom silných zážitkov, uvedomili zodpovednosť za svoj život a naučili sa prevziať zodpovednosť za životy iných. Hoci nie všetky tábory pre mladých vychádzajú zo sily zážitku, v priebehu posledných desiatich rokoch nabrali, najmä vo väčších strediskách, na popularite.

 

 

 

Letný tábor Rodinný tábor

 

Domka každoročne organizuje rodinné tábory zamerané na upevňovanie vzťahov v rodinách. Taktiež výrazne pomáhajú budovaniu spoločenstva rodín. Program je venovaný predovšetkým manželom a rodičom. Počas neho poväčšine zodpovednosť za deti preberajú animátori. Program zvyknú pripravovať saleziáni v spolupráci s animátormi alebo rodičmi.

 

 

 

Výtvarnícky tábor - Saleziánsky plenér

Osobitným druhom tábora je Saleziánsky plenér, tábor s ambíciou rozvíjať mladých umelcov. Jeho hlavným organizátorom je salezián spolupracovník a zároveň akademický maliar Pavol Rehák. Viac o tábore sa dočítate tu.

 

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco