Stretká a krúžky

 

Stretká

 

Dievčenské stretkoStretká, čiže skupinové stretnutia detí a mladých, tvoria východiskovú činnosť organizácie. Vďaka dlhodobému a systematickému pôsobeniu na členov stretiek prostredníctvom hier a katechéz, prinášajú výborné výsledky v preventívnej výchove. Prostredníctvom nich sa deti a mladí učia komunikovať, žiť v spoločenstve, objavovať svoje talenty a zručnosti.

Mladí sa stretávajú zvyčajne raz za týždeň v malých 5 - 15-členných skupinkách. Stretnutia sa uskutočňujú pod vedením animátorov (mladých dobrovoľníkov), ktorí ich pripravujú s ohľadom na vek a celkovú zrelosť svojich zverencov.

 

 

Krúžky

 

Krúžky patria do pravidelnej činnosti Domky. I keď ich široká paleta sa v jednotlivých strediskách mení, dajú sa rozdeliť do dvoch základných skupín, podľa svojho športového alebo umeleckého charakteru.

 

Hokejbalový krúžokŠportové krúžky sú okrem špecifických zručností zamerané na rozvoj telesnej zdatnosti, osobnostný rast a rozvoj schopnosti tímovej spolupráce. V našich strediskách pravidelne fungujú najmä tieto: futbalový, hokejbalový, lezecký, floorbalový, volejbalový, hokejový, cyklistický...


Umelecké, technické a iné záujmové krúžky pomáhajú rozvíjať talent a individuálnu zručnosť v rôznych oblastiach. V strediskách sa rozvíjajú najmä spevácky zbor, orchester, šikovné ruky, tanečný krúžok, divadelný, mediálny, gitarový, miništrantský, a ďalšie.

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco