Iné

Výlety Výlety
Hoci sa činnosť Domky sústredí najmä na dianie v strediskách, časté sú aj jednodňové a viacdňové výlety mimo mládežníckeho strediska. Tie sa konajú za účelom športu, kultúry, alebo strávenia spoločného času v prírode, pričom hlavnými cieľmi sú najmä utužovanie vzájomných vzťahov a priateľstiev a prežitie nových zážitkov.

 

 

 

 

Stage Besedy
Domka podporuje tiež osvetu v rôznych odvetviach spoločenského života, a to prostredníctvom moderovaných besied s významnými a zaujímavými osobnosťami (nielen) verejného života. Besedy zväčša nemajú periodicitu, výnimku tvoria diskusné stretnutia napríklad v Banskej Bystrici s názvom Otvárač alebo multižánrové kultúrne večeri v Bratislave na Mamateyovej ulici s názvom Stage.

 

 

Divadlo Legenda o dobre - Partizánske 2011 Divadlá
Divadlo zastáva v strediskách Domky dôležité miesto. Mladí nádejní herci rozvíjajú svoje talenty v divadelných hrách, ktoré často prezentujú aj v okolitých strediskách, či farnostiach. So svojím predstavením sa tiež zúčastňujú na Saleziánskom divadelnom festivale s názvom DVOR. Taktiež vznikajú akadémie pri príležitostí rôznych sviatkov, najčastejšie ako oslava sviatku dona Bosca koncom januára.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco